Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   
Thema's

Werkgroep 1: Doorontwikkeling van Sociale wijkteams 
Sociale wijkteams zijn de pilotfase nog niet voorbij. In veel gemeenten en orga-nisaties staat de komende jaren de uitda-ging centraal om de sociale wijkteams door te ontwikkelen en aan te passen aan de zich nog steeds groeiende kennis en praktijk. Leervragen rondom een integraal dienstverleningsconcept staan centraal.

Werkgroep 2: Samenwerking formeel en informeel 
De (werk) relatie tussen informeel en formeel, tussen professionele zorg en sociale steun en tussen professionals  en vrijwilligers/mantelzorgers blijkt voor alle betrokken partijen een relatie die vragen oproept. Ontstaan van een zorg-zame ring rondom kwetsbare burgers staat centraal.

 

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact