Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   
  • Home»
  • Over de Werkplaats

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

De voormalige Wmo-werkplaats Rotterdam, die in de periode 2013-2016 actief was, maakt een doorstart onder de naam Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. De werkplaats is een regionaal samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid. Hierin werken verschillende partners samen aan maatschappelijke vraagstukken; onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, burgers en cliënten.  

 

Werkprogramma 

   

Handout 

 
     

 

Coördinatie:
Stephan Steverink: stephan.steverink@inholland.nl
Mirjam Karsten: m.h.karsten@hr.nl

 

Werkteams

In werkteams gaan bewoners, beleidsmakers, docenten en uitvoerende professionals aan de slag met concrete uitdagingen in meerdere gemeenten tegelijk. In het tweede jaar (2017-2018) zijn drie werkteams actief.
 

Werkgroepen

In werkgroepen gaat de werkplaats aan de slag met teams bestaande uit professionals uit welzijn, onderwijs en beleid. Daarbij is de alledaagse praktijk leidend. Dit wil zegen dat het perspectief van de cliënt, doelgroep, vrijwilliger of wijk-bewoners altijd centraal staat.
 

Partners

Vanaf september 2016 werkt de werkplaats in de regio Zuid-Holland Zuid aan de transformaties in het sociaal domein. In de werkplaats werken twee hogescholen, zeven gemeenten en betrokken uitvoerende zorg- en welzijnsorganisaties in de regio samen.
 

Thema's

De werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid wil op basis van casestudies en praktijkanalyses het leren van professionals, beleidsmakers en bestuurders stimuleren en met elkaar verbinden. Er zijn een vijf praktijkgerichte thema's gekozen waar de werkplaats zich de komende jaren op zal richten. De overkoepelende invalshoek is 'integraal werken in de wijk'.
 

Achtergrond

Met de decentralisaties in het sociaal domein wil de overheid ruimte maken voor meerzelfredzaamheid in de samenleving. De gedachte achter de participatiesamenleving is dat als de overheid zich terugtrekt, de civil society deze ruimte zal opvullen. In 2015 zijn de decentralisaties in het sociale domein doorgevoerd (transitie).
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact