Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Publicaties

De werkplaats ontwikkelt diverse publicaties. Uiteenlopend van onderzoeksrapporten tot artikelen, opiniestukken in vakbladen en bijdragen aan (studie)boeken.

 

Onderzoeksrapporten

       
De Rotterdammer als generalist

Tien adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning.

  Ruimte voor ont-moeting

Opbrengsten van de werkgroep die zich heeft gericht op de doorontwikkeling van sociale wijkteams.

  Op weg naar samenspel

Opbrengsten van de werkgroep die zich heeft gericht op de dynamiek en het samenspel tussen formele en informele zorg en ondersteuning.

     

 

     
Activering Sociale Netwerken

Onderzoek naar de activering van sociale netwerken aan de hand van de praktijk van het outreachend werk van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening.

  Activering Sociale Netwerken

Onderzoek naar het vergroten van zelfredzaamheid door de inzet van Eigen Kracht-conferenties binnen het domein Jeugd en Activerend Armoedebeleid in Rotterdam.

  Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Inventariserend onderzoek naar Rotterdamse ontmoetingsplekken tegen het licht van bestaande én nieuwe vormen van ontmoetingsplekken in Nederland.

   
       
Groeiend kwaliteitsbewustzijn bij outreachend werkers van MDRplus

Rapport over het proces waarin door maatschappelijk werkers kwaliteitsbewustzijn wordt geoefend.

  Nieuwe publieke ruimtes

Onderzoek naar de waarde van nieuwe publieke ruimtes als de Buurtwinkel in het Oude Westen en de Nieuwe Nachtegaal in Oud-Charlois in Rotterdam en de rol van de sociaal professional daarbij.

  De huiskamer van de wijk

Onderzoek naar de betekenis van religie in het sociaal werk en de benadering en methodiek van House of Hope, een religieus geïnspireerde praktijk in Rotterdam-Zuid.

  ‘Verplicht vrijwillig’

Een onderzoek naar de Rotterdamse aanpak van de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden. Onderzoek naar een beleids- en uitvoeringspraktijk in ontwikkeling.

Artikelen en opiniestukken

Hoofdstukken in een boek

  •  

Anne Kooiman & David ter Avest - Zelforganisatie en publieke ruimten
In: Basisboek sociaal werk, derde druk (2016) Hans van Ewijk, Frans Spierings, Marcel Spierts en Ard Sprinkhuizen (red.) | Boom uitgevers Amsterdam | pp.261-276

 

Rob Arnoldus & Josien Hofs - Tegenprestatie met de Participatiewet
In: Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt (2016) Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold & Marcel Ham (red.) | Uitgeverij Van Gennep Amsterdam | pp.46-58

 

Toby Witte - Beleidsleren: de wijk als landscape of action
In: Transities: tussen hoop en vrees (2015) Guido van de Luitgaarden (red.) | De Wijk in! | pp.13-29

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact