Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Publicaties

De werkplaats ontwikkelt diverse publicaties. Uiteenlopend van onderzoeksrapporten tot artikelen, opiniestukken in vakbladen en bijdragen aan (studie)boeken.

 

Onderzoeksrapporten

     
Inhoudelijke verantwoording
2016-2019

Verslag van het verzette werk ivan de Werklaats n de periode 2016 tot en met 2019.

  Balanceren tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid

Verkennend onderzoek naar de samenwerking tussen mbo en hbo professionals in het sociaal werk.

 

De Rotterdammer als generalist
Tien adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning.


 

Ruimte voor ont-moetimg
Opbrengsten van de werkgroep die zich heeft gericht op de doorontwikkeling van sociale wijkteams.

       

Op weg naar samenspel
Opbrengsten van de werkgroep die zich heeft gericht op de dynamiek en het samenspel tussen formele en informele zorg en ondersteuning.

  Activering Sociale Netwerken

Onderzoek naar de activering van sociale netwerken aan de hand van de praktijk van het outreachend werk van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening.

  Activering Sociale Netwerken

Onderzoek naar het vergroten van zelfredzaamheid door de inzet van Eigen Kracht-conferenties binnen het domein Jeugd en Activerend Armoedebeleid in Rotterdam.

  Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Inventariserend onderzoek naar Rotterdamse ontmoetingsplekken tegen het licht van bestaande én nieuwe vormen van ontmoetingsplekken in Nederland.

       
Groeiend kwaliteitsbewustzijn bij outreachend werkers van MDRplus

Rapport over het proces waarin door maatschappelijk werkers kwaliteitsbewustzijn wordt geoefend.

  Nieuwe publieke ruimtes

Onderzoek naar de waarde van nieuwe publieke ruimtes als de Buurtwinkel in het Oude Westen en de Nieuwe Nachtegaal in Oud-Charlois in Rotterdam en de rol van de sociaal professional daarbij.

  De huiskamer van de wijk

Onderzoek naar de betekenis van religie in het sociaal werk en de benadering en methodiek van House of Hope, een religieus geïnspireerde praktijk in Rotterdam-Zuid.

  ‘Verplicht vrijwillig’

Een onderzoek naar de Rotterdamse aanpak van de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden. Onderzoek naar een beleids- en uitvoeringspraktijk in ontwikkeling.

Artikelen en opiniestukken

Boeken / Boekhoofdstukken

  Toby Witte (2019) Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid
Uitgeverij Coutinho
  Alexander Hogendoorn, Michael Milo & Guido Walraven - Van buurtinitiatief tot proeftuin  voor vernieuwing?
In: Plekken van hoop en verandering (2019) Gerben Helleman, Stan Majoor, Vincent Smit & Guido Walraven (red.) | Eburon  | pp.43-50
  David ter Avest & Guido Walraven - Over simpele oplossingen voor taaie problemen
In: De mens centraal, geen probleem? (2019) Thomas Kampen (red.) | Van Gennep uitgeverij Amsterdam | pp.137-157
  Toby Witte - Tussenwerken: een sociaal innoverende werkvorm voor professional en beleidsambtenaar
In: Socaile innovatie in de praktijk (2019) Philip Marcel Karré, Hans Dagevos & Guido Walraven (red.) | Koninklijke Van Gorcum | pp.93-106
  •  
Anne Kooiman & David ter Avest - Zelforganisatie en publieke ruimten
In: Basisboek sociaal werk, derde druk (2016) Hans van Ewijk, Frans Spierings, Marcel Spierts en Ard Sprinkhuizen (red.) | Boom uitgevers Amsterdam | pp.261-276
  Rob Arnoldus & Josien Hofs - Tegenprestatie met de Participatiewet
In: Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt (2016) Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold & Marcel Ham (red.) | Uitgeverij Van Gennep Amsterdam | pp.46-58
  Toby Witte - Beleidsleren: de wijk als landscape of action
In: Transities: tussen hoop en vrees (2015) Guido van de Luitgaarden (red.) | De Wijk in! | pp.13-29
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact