Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Producten

De werkplaatsen werken aan professionalisering. Onderzoek en de ontwikkeling van concrete producten draagt bij aan de veranderende uitvoeringspraktijk.

 

Werkboek

  Lerende sociale professionals

  Het werkboek 'Lerende sociale
  professionals' biedt een overzicht van de
  resultaten van
  praktijkgericht onderzoek van de
  Wmo-werkplaats Rotterdam.
  Zeven beloftevolle praktijken zijn
  onderzocht als ook de veranderende
  context van het sociale werkveld.
  Bij elk hoofdstuk zijn leervragen
  geformuleerd en één of meer casussen
  toegevoegd als studie-, discussie- en
  reflectiestof.

  

Magazine

  De kenniscafés van de Werkplaats 

  Het kenniscafé is dé plek waarin de
  Werkplaats verschillende perspectieven
  en kennisbronnen samenbrengt en we
  gezamenlijk zoeken naar
  oplossingsrichtingen in het
  sociaal domein.

  In dit magazine worden tien kenniscafés
  belicht en komen bezoekers aan het
  woord.  

 

Overige producten

     
Handreiking kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen

De handreiking biedt methodische aanknopingspunten om relatiegestuurde hulp- en dienstverlening aan te leren, gebaseerd op eigen actieonderzoek.

  Hand-out Het waarachtige verhaal

Deze hand-out  biedt praktische tips bij het voeren van een gesprek waarin je op zoek gaat naar het waarachtige verhaal van een bewoners uit wijk of buurt.

  Huiskamers in Rotterdam

Deze notitie vormt de basis voor het onderzoek naar ontmoetingsplekken waarbij door ontmoetingsplekken zelf tien waarden en zes dilemma's in de praktijk worden geforumuleerd.

  Compendium voor de verplichte tegenprestatie bijstandsgerechtigden

Het compendium gaat in op de rechten, plichten en risico’s voor de bijstandsgerechtigde die met de tegenprestatie te maken krijgt naar aanleiding van onderzoek naar de Tegenprestatie in Rotterdam.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact