Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Producten

De werkplaatsen werken aan professionalisering. Onderzoek en de ontwikkeling van concrete producten draagt bij aan de veranderende uitvoeringspraktijk.

 

Online magazine Verbondenheid en Veerkracht

  Verbondenheid en Veerkracht

  Van januari 2018 tot en met november
  2019 heeft het Werkteam
  Verbondenheiden Veerkracht
  samengewerkt met als doel een platform
  op te richten waarbij bewoners samen
  met professionals uit het sociaal domein
  en docentonderzoekers van Hogeschool
  Inholland en Hogeschool Rotterdam
  intensief samenwerken. In dit online
  magazine deelt het werkteam haar
  werkwijze en leeropbrengsten om
  anderen te inspireren en bewust te
  maken dat we allemaal voor
  verbondenheid kunnen zorgen.

 

Handreiking Intergenerationele overdracht

  Handreiking Intergenerationele
  overdracht

  Sociaal professionals signaleren
  regelmatig dat bepaalde problematiek
  zich generatie op generatie herhaalt.
  Kunnen professionals een patroon
  bespreekbaar maken dan wel
  doorbreken? Deze handreiking biedt
  praktische handvatten in de eerste
  gesprekken met de cliënt en het systeem
  en om  stappen te door lopen, zicht te
  krijgen op specifieke interventies en zich
 van onbewust bekwaam naar bewust
  bekwaam te ontwikkelen.

  

Magazine

  De kenniscafés van de Werkplaats 

  Het kenniscafé is dé plek waarin de
  Werkplaats verschillende perspectieven
  en kennisbronnen samenbrengt en we
  gezamenlijk zoeken naar
  oplossingsrichtingen in het
  sociaal domein.

  In dit magazine worden tien kenniscafés
  belicht en komen bezoekers aan het
  woord.  

 

Werkboek

  Lerende sociale professionals

  Het werkboek 'Lerende sociale
  professionals' biedt een overzicht van de
  resultaten van
  praktijkgericht onderzoek van de
  Wmo-werkplaats Rotterdam.
  Zeven beloftevolle praktijken zijn
  onderzocht als ook de veranderende
  context van het sociale werkveld.
  Bij elk hoofdstuk zijn leervragen
  geformuleerd en één of meer casussen
  toegevoegd als studie-, discussie- en
  reflectiestof.

 

Overige producten

     
Handreiking kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen

De handreiking biedt methodische aanknopingspunten om relatiegestuurde hulp- en dienstverlening aan te leren, gebaseerd op eigen actieonderzoek.

  Hand-out Het waarachtige verhaal

Deze hand-out  biedt praktische tips bij het voeren van een gesprek waarin je op zoek gaat naar het waarachtige verhaal van een bewoners uit wijk of buurt.

  Huiskamers in Rotterdam

Deze notitie vormt de basis voor het onderzoek naar ontmoetingsplekken waarbij door ontmoetingsplekken zelf tien waarden en zes dilemma's in de praktijk worden geforumuleerd.

  Compendium voor de verplichte tegenprestatie bijstandsgerechtigden

Het compendium gaat in op de rechten, plichten en risico’s voor de bijstandsgerechtigde die met de tegenprestatie te maken krijgt naar aanleiding van onderzoek naar de Tegenprestatie in Rotterdam.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact