Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Religieus geïnspireerde praktijken- De huiskamer van de wijk

Religieus geïnspireerde praktijken

Met het terugtrekken van de overheid door versmalling van de ABWZ en overgang naar de WMO, wordt een groter beroep gedaan op het particuliere initiatief voor maatschappelijke ondersteuning. Daarbij gaat het vaak om levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties, met een combinatie van professionals en vrijwilligers. De meeste van deze ‘levensbeschouwelijke organisaties werken met methodieken die aansluiten bij de presentiebenadering. Daarbij gaat het om aansluiten bij basale verlangens en het alledaagse, om hechte verbondenheid met de ander, wat er gedaan of gelaten moet worden. Presentiebeoefening onttrekt zich van bureaucratische logica en staat haaks op bedrijfsmatig gemodelleerde maakbare aanpak.

Binnen de Wmo-Werkplaats Rotterdam worden twee praktijken onderzocht:

  • Voorbeeld praktijk(en) van (een) Islamitische zelforganisatie(s) die vanuit de eigen identiteit Wmo-activiteiten in wijken en buurten van Rotterdam onderneemt. Dit gebeurt in samenwerking met het Rotterdamse kenniscentrum Diversiteit en Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR).
  • Als tweede praktijk wordt de praktijk ‘House of Hope’ onderzocht. House of Hope is een christelijk geïnspireerd sociaal project in Tarwewijk, Katendrecht en Beverwaard. House of Hope wil de open, respectvolle ontmoeting tussen mensen (volwassen en kinderen) stimuleren en ondersteuning bieden aan mensen in de knel. De benadering is outreachend, relatiegericht, sluit aan bij de visie van de presentiebenadering. Men biedt een combinatie van laagdrempelige zorg, bezoekwerk thuis, straatwerk in de wijk, liefde, vriendschap, ontmoetingsactiviteiten en participatie van wijkbewoners. Activiteiten krijgen vorm in onder andere een Inloophuis, vrouwenclub, kinderclub, sport, opvoedwerk, bezoekwerk, klushulp, voedselbank en individueel pastoraal werk. House of Hope streeft er naar om buurtbewoners een actieve rol te laten spelen in de projecten: van hulpvragen naar hulpaanbod in de wijk. Waar mogelijk worden ‘hulpvragers’ ingezet bij eenvoudige werkzaamheden zodat ze ‘hulpgevers’ worden.
    De WMO-werkplaats richt zich bij House of Hope op vragen als: de samenwerking professionals met vrijwilligers, de betekenis van de (gedeelde) identiteit, het bereiken van doelgroepen buiten de eigen (religieuze) kring, de werkzame bestanddelen van hun aanpak/methodieken, stimuleren van zelfredzaamheid, de verhouding met de lokale overheid en gevestigde instellingen?

De voor beide praktijken geformuleerde probleemstelling luidt:
Wat betekenen religieus- en identiteitsgeïnspireerde praktijken en de gehanteerde benadering en methodieken voor de maatschappelijke ondersteuning van verschillende doelgroepen? Welke positie nemen religieus- en identiteitsgeïnspireerde praktijken in in de transitie van AWBZ naar WMO en Welzijn Nieuwe Stijl?


Onderzoeksrapport  

Bekijk het rapport door op de cover te klikken.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact