Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwe Publieke Ruimtes

Nieuwe Publieke Ruimtes

Ook in Rotterdam sluiten veel clubhuizen, wijksportvoorzieningen, buurtbibliotheken en andere wijkaccommodaties als gevolg van de bezuinigingen. Met het sluiten van deze publieke ruimtes verdwijnt niet alleen cultureel, educatief en recreatief aanbod, maar verliest men ook ontmoetingsplekken waar uitwisselingen tussen verschillende groepen mensen en/of individuen op ongedwongen wijze kunnen plaatsvinden.
Er is echter ook een andere trend waarneembaar: het creëren van nieuwe publieke voorzieningen. Soms nemen instellingen het initiatief, vanwege veranderde opvattingen over zorg en/of uit overwegingen van maatschappelijk vastgoedbeheer. Soms nemen bewoners het initiatief: ze willen een betekenisvolle plek in de wijk behouden en tegelijkertijd anders invullen. En soms is er sprake van co-creatie en vinden instellingen en bepaalde groepen bewoners elkaar in het creëren van een multifunctioneel centrum of een aantrekkelijke groene buitenruimte.

Een publieke ruimte kent een aantal belangrijke sociale functies. Een kritische vraag die wij hierbij dienen te stellen is: Zijn publieke ruimten voor iedereen toegankelijk en geschikt of sluiten zij ook mensen uit? Burgers met een hoge opleiding, sterke netwerken en goede relaties met de overheid zijn succesvol in het creëren van belangrijke voorzieningen. Maar burgers die niet over zulk kapitaal beschikken, zijn in het nadeel en raken op achterstand.
In hoeverre speelt de sociale professional alsnog een rol bij het ontstaan en het functioneren van nieuwe publieke ruimten? En hoe zijn de verhoudingen tussen professionals en vrijwilligers?

In het onderzoek zal de WMO-werkplaats Rotterdam twee publieke ruimtes een tijd lang intensief volgen, namelijk De Nieuwe Nachtegaal in Charlois en De Buurtwinkel in het Oude Westen. Deze twee praktijken zijn interessant om met elkaar te vergelijken, omdat zij op een aantal aspecten van elkaar verschillen.

De hoofdvraag luidt:
‘Welke functies vervullen beide praktijken als publieke ruimten voor bezoekers en wat vraagt dit van de nieuwe sociale professional?’

Deze videoproductie verscheen eerder in de videonieuwsbrief over de WMO-werkplaats Rotterdam van de MOgroep.


Onderzoeksrapport

 

Bekijk het rapport door op de cover te klikken.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact