Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Onderzoeksthema's

Wmo-werkplaatsen doen praktijkgericht onderzoek naar de betekenis en de gevolgen die de Wmo heeft voor het werk van de sociale professionals en voor de doelgroepen. Het onderzoek van de Wmo-werkplaats Rotterdam richt zich op vier thema’s: verplicht vrijwilligers werk, religieus geïnspireerde praktijken, nieuwe publieke ruimtes en activering sociale netwerken. Daarnaast is de werkplaats landelijk trekker van het thema Jeugd.

In 2013-2014 is door de werkplaats een aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd. In 2014-2015 zal de Wmo-werkplaats een reeks bijeenkomsten organiseren naar aanleiding van de resultaten van de vier deelonderzoeken. Tijdens deze bijeenkomsten zal het spanningsveld worden verkend waarin verschillenden betrokkenen – beleidsmakers, professionals en cliënten/burgers – zich verhouden tot de vernieuwingen op het terrein van zorg en welzijn. De belangen van de verschillende betrokkenen en het operationaliseren van beleidsdoelen laten zich niet eenvoudig op logische wijze met elkaar verbinden. Welke gevolgen hebben deze vernieuwingen voor de relatie tussen sociaal werker en cliënten? En welke ethisch dilemma’s roepen deze verandering op?

 

Activering Sociale Netwerken

Activering Sociale Netwerken Voor de gemeente Rotterdam is zelfredzaamheid de basis van de Wmo. Zij verwacht van haar burgers dat zij zoveel mogelijk op eigen kracht meedoen aan de samenleving. Samen met partners in de stad wil Rotterdam de zelfredzaamheid van Rotterdammers (preventief) versterken.
 

Verplicht Vrijwilligerswerk

Verplicht Vrijwilligerswerk Het beleid in Rotterdam is er de laatste jaren op gericht om in principe van iedereen een tegenprestatie te verlangen voor de uitkering. De tegenprestatie is niet vrijblijvend, waardoor er een relatie ontstaat tussen eigen verantwoordelijkheid enerzijds, en de verplichtingen voor de burger anderzijds.
 

Nieuwe Publieke Ruimtes

Nieuwe Publieke Ruimtes Ook in Rotterdam sluiten veel clubhuizen, wijksportvoorzieningen, buurtbibliotheken en andere wijkaccommodaties als gevolg van de bezuinigingen. Er is echter ook een andere trend waarneembaar: het creëren van nieuwe publieke voorzieningen.
 

Religieus geïnspireerde praktijken

Religieus geïnspireerde praktijken Met het terugtrekken van de overheid wordt een groter beroep gedaan op het particuliere initiatief voor maatschappelijke ondersteuning. Daarbij gaat het vaak om levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties, met een combinatie van professionals en vrijwilligers.
 

Jeugd in Transitie

Jeugd in Transitie WMO-werkplaats Rotterdam heeft naast de vier lokale thema's de opdracht om te zorgen voor een verbindingslijn van de activiteiten van alle werkplaatsen op het terrein van jeugd en jongeren. D
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact