Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Doelstellingen

Een Wmo werkplaats heeft een lokale functie (in eigen opleiding zorgen dat er professionals afgeleverd worden met een vakbekwaamheid die is toegesneden op de vraag in de sector), een regionale functie (in de regio beleid en praktijk informeren over beleidsontwikkelingen en inspireren tot vernieuwend sociaal werk) en een landelijke functie (op het kernthema van deze Wmo werkplaats kennis verspreiden).

De doelstellingen van de Wmo-werkplaats Rotterdam zijn:

 • bepalen van de behoeften aan sociale steun, zowel qua omvang als kwaliteit, van kwetsbare, sociaal geïsoleerde burgers, met specifieke aandacht voor de jeugd;
 • beantwoorden van de kennis- en innovatievragen van professionals die deze burgers en hun (potentieel te versterken) netwerk steunen in hun ontwikkelingsproces naar meer eigen kracht en verantwoordelijkheid;
 • bepalen in welke mate en hoe bestaande interventies tegemoet komen aan behoeften van (kwetsbare) burgers;
 • enkele perspectiefrijke interventies onderzoeken en/of een of meer interventies ontwikkelen;
 • het ontwikkelen van onderwijsmodulen rond die interventies; - de verworven kennis verspreiden en de benutting ervan bevorderen.

De inhoudelijke aandachtspunten van de werkplaats in Rotterdam zijn:

 • diversiteit in de stad en diversiteitbewust vakmanschap,
 • integratie en participatie van verschillende groepen,
 • jongeren en gezinnen
 • opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap
 • nieuwe netwerken
 • nieuwe sociale professionals
 • de stem van ‘de doelgroep’
 • de invulling van zelfredzaamheid.

Daarnaast heeft de Rotterdamse werkplaats de opdracht om te zorgen voor een verbindingslijn van de activiteiten van alle werkplaatsen op het terrein van jeugd en jongeren.

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact