Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   
  • Home»
  • WMO-werkplaats 2013-2016

WMO-werkplaats 2013-2016

In de periode 2013-2015 heeft de werkplaats praktijkgericht onderzoek gedaan in Rotterdam. In de periode 2014-2016 vond het Implementatietraject van de werkplaats plaats waarin het het creëren en inzetten van een leeromgeving centraal stond. In dit traject zijn in co-creatie met sociale professionals en wijkteams diverse leerkringen georganiseerd.

 

In de periode 2013-2015 hebben docentonderzoekers van beide hogescholen, en met uiteenlopende achtergronden, samen onderzoek gedaan naar zeven praktijken. Rondom thema’s als outreachend werken, Eigen Kracht Conferenties, kwaliteitsbewustzijn, ontmoetingsplekken, religie en de Tegenpresentatie heeft dit heeft geleid tot zes rapporten, vier producten en het werkboek ‘Lerende sociale professionals’.

Landing in werkveld en onderwijs: 

  • Reflectiebijeenkomsten
  • Workshops
  • Gastcolleges
  • Input voor de leerkringen
  • Artikelen in vakbladen
  • Bijdragen aan onderwijsmateriaal
  • Bijdragen aan externe publicaties

Handout met overzicht 2013-2015 

 

 

Doelstellingen

De Wmo-werkplaats Rotterdam wil inzicht te krijgen in de behoeften aan sociale steun van kwetsbare burgers, innovatieve werkwijzen (‘beloftevolle praktijken’) die aansluiten bij het nieuwe beleid, de professionele competenties die daarvoor nodig zijn en de consequenties daarvan voor de invulling van sociale beroepsopleidingen
 

Leerkringen

Een ‘leerkring’ is een inspirerende leeromgeving in co-creatie waarin sociale professionals kunnen experimenteren met hun veranderende rollen en functies.
 

Onderzoeksthema's

De WMO-werkplaats doet praktijkgericht onderzoek, gericht op een vier thema's.
 

Achtergrond

In 2009 is in de Tweede Kamer besloten tot de oprichting van lokale Wmo Werkplaatsen om de professionele beroepspraktijk in de branche Zorg en Welzijn te verbeteren en te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld.
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact