Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Update februari 2019 werkteam intergenerationeel

In het kenniscafé over intergenerationele problematiek licht Erfan Pourmohammadi, docent-onderzoeker van de Werkplaats, o.a. toe dat het werkteam intergenerationele overdracht de komende maanden met verschillende wijkteams actief aan de slag wil met dit thema. Het werkteam dat oorspronkelijk begon met de titel ‘preventie en intergenerationele problematiek’ ontdekte door literatuuronderzoek en gesprekken in de praktijk dat de term ‘intergenerationele problematiek’ de verkeerde focus geeft. De aandacht blijft dan vooral gericht op problemen die professionals tegenkomen. In verschillende onderzoeken wordt geconcludeerd dat wanneer de focus ligt op wat goed gaat, de oplossings(srichtingen) en de omgang van problemen verbetert. Cliënten en ondersteunende professionals gaan aan de slag met sterke kanten, goede eigenschappen en succesvolle factoren van intergenerationele overdracht. Dit zorgt voor een naamswijziging van dit werkteam die met taal de aandacht op het gewenste positieve richt.

Het doel van het werkteam intergenerationele overdracht is om in de eerste helft van 2019 met verschillende wijkteams te werken aan het delen en creëren van kennis en ervaringen oftewel professioneel leren binnen een community of practice op gang te brengen. Hiervoor worden theoretische en vooral praktische tools aangereikt en best practices verzameld rondom dit onderwerp. 

Inmiddels hebben verschillende gesprekken met en inspirerende presentaties aan vijf wijkteams plaatsgevonden, waaruit o.a. een themadag is ontstaan over intergenerationele overdracht. Ook nemen twee afstudeerders van Social Work (Hogeschool Rotterdam) in hun bachelor proef dit onderwerp mee in de wijken Middeland en Oud Mathenesse Witte Dorp. De eerste contacten zijn gelegd, maar dat is slechts het begin. Erfan geeft aan dat dit werkteam uit zo’n 1000 leden bestaat, maar 998 weten het nóg niet. Die worden de komende maanden benaderd, want problemen die van generatie op generatie overgedragen worden, kunnen worden aangepakt. Als wijkteammedewerkers samen met andere professionals in het sociaal domein bewuste en gerichte interventies toepassen, kennisdelen en samen leren van intergenerationele successen dan kan een negatieve spiraal doorbroken worden. De huidige (en aankomende) sociaal professionals kunnen kinderen en hun gezinnen, die niet zelf gekozen hebben voor de kwetsbare situaties (waaronder armoede) en risicovolle (gewelddadige, verwaarloosde, criminele) omgevingen waarin zij zich bevinden, ondersteunen bij het doorbreken van negatieve intergenerationele overdracht en bijdragen aan intergenerationele successen. Kinderen waarvan we weten dat als er nu niets gebeurt, zij later als volwassenen opnieuw kind van de rekening zijn. Dat kan en moét gestopt worden!

Benieuwd naar hoe dat kan en wat je als professionals (in welke functie je ook werkzaam bent met of voor kinderen en gezinnen), neem dan contact op met Erfan Pourmohammadi, e.pourmohammadi@hr.nl.


 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact