Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Werkgroepen

In Jaar 1 van de werkplaats (2016-2017) zijn twee werkgroepen actief geweest: 'doorontwikkeling van sociale wijkteams' en 'samenwerking formeel en informeel'. De werkgroepen bestaan uit professionals uit welzijn, onderwijs en beleid. In de werkwijze van de werkgroepen staat transformatieleren centraal, zoals beschreven in de bundel ‘Leren transformeren’, een uitgave van de gezamenlijke Wmo- werkplaatsen. Bij transformatieleren staan de urgente vragen uit de praktijk centraal. Een belangrijk aspect van transformatieleren is ervaringsleren, maar waarbij er zowel aandacht gaat naar ervaringen als naar kennisontwikkeling. Ervaringsleren is een actief proces waar bestaande kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en in-zichten worden opgebouwd. In het werk van de werkgroepen is de alledaagse praktijk leidend. Dit wil zegen dat het perspectief van de cliënt, doelgroep, vrijwilliger of wijk-bewoners altijd centraal staat.

>> Werkgroep 1 Doorontwikkeling van Sociale wijkteams 
Sociale wijkteams zijn de pilotfase nog niet voorbij. In veel gemeenten en orga-nisaties staat de komende jaren de uitda-ging centraal om de sociale wijkteams door te ontwikkelen en aan te passen aan de zich nog steeds groeiende kennis en praktijk. Leervragen rondom een integraal dienstverleningsconcept staan centraal.
Projectleider: Elizabeth van Twist: elizabeth.vantwist@inholland.nl 

>> Werkgroep 2 Samenwerking formeel en informeel 
De (werk) relatie tussen informeel en formeel, tussen professionele zorg en sociale steun en tussen professionals  en vrijwilligers/mantelzorgers blijkt voor alle betrokken partijen een relatie die vragen oproept. Ontstaan van een zorg-zame ring rondom kwetsbare burgers staat centraal.
Projectleider: David ter Avest: d.j.ter.avest@hr.nl  

Handout Werkgroepen

  

 

 

 

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact