Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   
  • Home»
  • Over de Werkplaats

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Sinds september 2016 is de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid (hierna: Werkplaats) actief onder het centrale en verbindende thema ‘Integraal werken in de wijk, een lerende aanpak’. Deze Werkplaats is één van de vijftien Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland. De Werkplaats is een doorstart van de Wmo-werkplaats Rotterdam (2013-2016) met een regionale én inhoudelijke verbreding: maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. De Werkplaats is een regionaal samenwerkingsverband waarin verschillende partners samen werken aan maatschappelijke vraagstukken: onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, sociaal ondernemers, bewoners en cliënten. De Werkplaats ontwikkelt zich door in 2019 en ontwikkelt reeds het programma voor de periode 2020-2022.

De Werkplaats zit dicht op de uitvoeringspraktijk. Ondersteuning, onderzoek, ontwikkeling en onderwijs in cocreatie zijn belangrijke ingrediënten voor het doen slagen van de onderlinge samenwerking. Dit gebeurt in leeromgevingen zoals leerkringen, werkgroepen en werkteams en door het organiseren van activiteiten zoals workshops en kenniscafés. Een belangrijk doel van de deelnemers aan de Werkplaats is in regionaal verband te leren van elkaar en te komen tot meerwaarde voor de verschillende doelgroepen, waaronder sociaal professionals, beleidsmakers, docenten en bewoners.

 

Kenniscafés

In de kenniscafés wordt kennis en ervaringen gedeeld en samen gezocht naar nieuwe vormen van doen in het sociaal domein.
 

Werkteams 20-22

In werkteams gaan bewoners, beleidsmakers, docenten en uitvoerende professionals aan de slag met concrete uitdagingen in meerdere gemeenten tegelijk.
 

Werkteams 17-19

In werkteams gaan bewoners, beleidsmakers, docenten en uitvoerende professionals aan de slag met concrete uitdagingen in meerdere gemeenten tegelijk. Tussen 2017-2019 zijn er vier werkteams actief geweest in de regio.
 

Werkgroepen 16-17

In werkgroepen gaat de werkplaats aan de slag met teams bestaande uit professionals uit welzijn, onderwijs en beleid. Daarbij is de alledaagse praktijk leidend. Dit wil zegen dat het perspectief van de cliënt, doelgroep, vrijwilliger of wijk-bewoners altijd centraal staat.
 

Partners

Vanaf september 2016 werkt de werkplaats in de regio Zuid-Holland Zuid aan de transformaties in het sociaal domein. In de werkplaats werken twee hogescholen met verschillende gemeenten en uitvoerende zorg- en welzijnsorganisaties in de regio samen.
 

Landelijk

Met de decentralisaties in het sociaal domein wil de overheid zorg, hulp en ondersteuning dichterbij te burger organiseren. De gedachte achter de participatiesamenleving is dat als de overheid zich terugtrekt, de civil society deze ruimte zal opvullen. In 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein doorgevoerd.
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact