Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwsberichten

Vorige123456789Volgende
 

31-01-17: Toeval bestaat niet

31-01-17: Toeval bestaat niet De publicatie Toeval bestaat niet bevat vier praktijkverhalen van gemeenten waarin wijkteams aan geven dat de samenwerking met vrijwilligers en burgerinitiatieven goed verloopt en waar preventieve interventies hoog op de agenda staan
 

27-01-17: Afstudeerscriptie Maatwerk voor de geleide vrijwilligers

Studente Cathérine Bruggeman deed in het kader van haar Masteropleiding Pedagogiek aan Hogeschool Rotterdam een verkennend onderzoek naar de begeleidingsaanpak van de geleide vrijwilligers 'Maatwerk voor de geleide vrijwilligers'.
 

10-11-16: Eerste nieuwsbrief werkplaats verschenen

10-11-16: Eerste nieuwsbrief werkplaats verschenen Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Hierin verschijnt niet alleen nieuws van de werkplaats of de werkgroepen, maar is ook aandacht voor ontwikkelingen in het sociale domein, interessante artikelen en bijeenkomsten.
 

04-11-16: Eerste bijeenkomst werkgroepen

04-11-16: Eerste bijeenkomst werkgroepen De eerste bijeenkomsten van de werkgroepen van de werkplaats zijn van start. Tijdens de bijeenkomsten staan de inhoud, de uitwisseling en het leren van en met elkaar centraal. Maar liefst 26 deelnemers schoven aan, een groep met een grote diversiteit aan leeftijd, achtergrond, ervaring in het sociaal domein.
 

31-10-16: Even voorstellen: Werkplaatsleden

Met de start van de Werkplaats Sociaal Domein zijn een aantal nieuwe leden toegevoegd aan het werkteam. De coördinatie van de werkplaats is in handen van Mirjam Karsten en Stephan Steverink. De werkgroepen worden geleid door David ter Avest en Elizabeth van Twist, die allebei ook actief waren in de Wmo-werkplaats Rotterdam.
 

30-10-16: Nieuws van andere werkplaatsen

30-10-16: Nieuws van andere werkplaatsen Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is één van de 14 werkplaatsen in Nederland. De werkplaatsen werken samen op verschillende terreinen en thema’s. Onlangs verscheen het boek 'Tussen regels en vertrouwen. Veranderende sociale rollen in de verzorgingsstaat', een samenwerking van Werkplaatsen Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, Zuyd en Zwolle.
 

29-09-16: Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

29-09-16: Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid Donderdag 22 september kwamen ruim 100 deelnemers bijeen voor de energieke startconferentie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe werkplaats heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen voor inwoners in de regio. Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs en inwonervertegenwoordigingen bundelen samen hun krachten in deze leerwerkgemeenschap. Op deze manier kunnen professionals van én met elkaar leren.
 

19-09-16: Vliegende start nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Zeven gemeenten, diverse welzijns- en zorginstellingen en twee hogescholen bundelen samen kennis voor professionals en beleidsmakers in de nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.
 

11-07-16: De impact en inspiratie van leerkringen in Rotterdam

Tijdens het implementatietraject van de Werkplaats Sociaal Domein (voorheen WMO-werkplaats Rotterdam) hebben betrokken wijkteamleden, vraagwijzer-consulenten, wijkteamleiders, staf/beleidsmedewerkers, en wijknetwerkpartners laten zien dat er meer dan voldoende expertise in huis is voor zelfsturing van de professional. Door professionals uit de praktijk, van praktijkonderzoek en onderwijs samen te laten leren en samen te laten werken, kan het werk in het sociaal domein veranderen, verbeteren en vernieuwen. Eén van de belangrijkste succesfactoren van de wijkteams, vraagwijzers en hun netwerkpartners is de gedrevenheid sociaal professionals. Zij zien kansen en zijn bereid op (ver)nieuw(d)e wijze te werken en te leren (transformatieleren).
 

01-07-2016: Opbrengsten Wmo-werkplaats in beeld

In de periode 2013-2015 heeft de werkplaats praktijkgericht onderzoek gedaan in Rotterdam. Docent-onderzoekers van beide hogescholen en met uiteenlopende achtergronden hebben samen onderzoek gedaan naar zeven praktijken. Rondom thema’s als outreachend werken, Eigen Kracht Conferenties, kwaliteitsbewustzijn, ontmoetingsplekken, religie en de Tegenpresentatie heeft dit heeft geleid tot zes rapporten, vier producten en het werkboek ‘Lerende sociale professionals’.
 

04-07-2016: Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Onderzoekers Josien Hofs en Rob Arnoldus hebben een bijdrage geleverd aan het jaarboek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.
 

27-06-16: Streetwise ambtenaren en sociale dynamiek van de politiek

Onlangs verschenen een boek en een artikel over de samenwerking en de dynamiek tussen de gemeente(ambtenaren) en professionals in de zorg en welzijn. Hoe is het samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals?
 

01-06-16: Verslag Werkconferentie 'Werken in wijkteams'

Het Rotterdamse regionetwerk van de BPSW en de regionale werkplaats sociaal domein Zuid-Holland Zuid organiseerden op 26 mei j.l. een werkconferentie over de sociaal werker in het wijkteam. Wat zijn de ervaringen na anderhalf jaar werken in wijkteams in Rotterdam? Wat gaat goed en waar botst of schuurt het? Tijdens deze levendige bijeenkomst met inleidingen en workshops kwamen Rotterdamse sociaal werkers tot een aantal conclusies.
 

30-05-16: ‘Veranderen, verbeteren en vernieuwen‘

In het voorjaar van 2016 begeleidt de Wmo-werkplaats Rotterdam zes verschillende Rotterdamse wijkteams in leerkringen. De sociale wijkteams zijn in het hele land hot. In Rotterdam zijn maar liefst 42 integrale wijkteams in de stad actief. Zij verlenen wijkgebonden zorg aan volwassenen, kinderen en jongeren. De integrale wijkteams zijn zo’n anderhalf jaar geleden gestart of hebben een doorstart gemaakt in een gewijzigde samenstelling. En… gedurende de verbouwing blijft de winkel open. De teamleden zijn niet alleen volop bezig met hun dagelijkse werk, maar ook nog met het leren van elkaar, het vormen van het team en hun werkwijze en het (nog) beter leren kennen van de wijk.
 

01-05-16: Een blik op de effecten van de tegenprestatie

Onderzoeker Rob Arnoldus gaf een presentatie over de effecten van de tegenprestatie tijdens de leerkring ontwikkelingsgericht activeren.
Vorige123456789Volgende
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact