Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwsberichten

Vorige12345678Volgende
 

19-09-16: Vliegende start nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Zeven gemeenten, diverse welzijns- en zorginstellingen en twee hogescholen bundelen samen kennis voor professionals en beleidsmakers in de nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.
 

11-07-16: De impact en inspiratie van leerkringen in Rotterdam

Tijdens het implementatietraject van de Werkplaats Sociaal Domein (voorheen WMO-werkplaats Rotterdam) hebben betrokken wijkteamleden, vraagwijzer-consulenten, wijkteamleiders, staf/beleidsmedewerkers, en wijknetwerkpartners laten zien dat er meer dan voldoende expertise in huis is voor zelfsturing van de professional. Door professionals uit de praktijk, van praktijkonderzoek en onderwijs samen te laten leren en samen te laten werken, kan het werk in het sociaal domein veranderen, verbeteren en vernieuwen. Eén van de belangrijkste succesfactoren van de wijkteams, vraagwijzers en hun netwerkpartners is de gedrevenheid sociaal professionals. Zij zien kansen en zijn bereid op (ver)nieuw(d)e wijze te werken en te leren (transformatieleren).
 

01-07-2016: Opbrengsten Wmo-werkplaats in beeld

In de periode 2013-2015 heeft de werkplaats praktijkgericht onderzoek gedaan in Rotterdam. Docent-onderzoekers van beide hogescholen en met uiteenlopende achtergronden hebben samen onderzoek gedaan naar zeven praktijken. Rondom thema’s als outreachend werken, Eigen Kracht Conferenties, kwaliteitsbewustzijn, ontmoetingsplekken, religie en de Tegenpresentatie heeft dit heeft geleid tot zes rapporten, vier producten en het werkboek ‘Lerende sociale professionals’.
 

04-07-2016: Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Onderzoekers Josien Hofs en Rob Arnoldus hebben een bijdrage geleverd aan het jaarboek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.
 

27-06-16: Streetwise ambtenaren en sociale dynamiek van de politiek

Onlangs verschenen een boek en een artikel over de samenwerking en de dynamiek tussen de gemeente(ambtenaren) en professionals in de zorg en welzijn. Hoe is het samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals?
 

01-06-16: Verslag Werkconferentie 'Werken in wijkteams'

Het Rotterdamse regionetwerk van de BPSW en de regionale werkplaats sociaal domein Zuid-Holland Zuid organiseerden op 26 mei j.l. een werkconferentie over de sociaal werker in het wijkteam. Wat zijn de ervaringen na anderhalf jaar werken in wijkteams in Rotterdam? Wat gaat goed en waar botst of schuurt het? Tijdens deze levendige bijeenkomst met inleidingen en workshops kwamen Rotterdamse sociaal werkers tot een aantal conclusies.
 

30-05-16: ‘Veranderen, verbeteren en vernieuwen‘

In het voorjaar van 2016 begeleidt de Wmo-werkplaats Rotterdam zes verschillende Rotterdamse wijkteams in leerkringen. De sociale wijkteams zijn in het hele land hot. In Rotterdam zijn maar liefst 42 integrale wijkteams in de stad actief. Zij verlenen wijkgebonden zorg aan volwassenen, kinderen en jongeren. De integrale wijkteams zijn zo’n anderhalf jaar geleden gestart of hebben een doorstart gemaakt in een gewijzigde samenstelling. En… gedurende de verbouwing blijft de winkel open. De teamleden zijn niet alleen volop bezig met hun dagelijkse werk, maar ook nog met het leren van elkaar, het vormen van het team en hun werkwijze en het (nog) beter leren kennen van de wijk.
 

01-05-16: Een blik op de effecten van de tegenprestatie

Onderzoeker Rob Arnoldus gaf een presentatie over de effecten van de tegenprestatie tijdens de leerkring ontwikkelingsgericht activeren.
 

15-03-2016: ‘Ontmoetingsplekken zijn belangrijker dan ooit’

Nu ontmoetingsplekken weer op de politieke agenda staan, moeten we zorgen dat we niet vergeten wat er allemaal al is en wat al werkt, stelt onderzoeker David ter Avest in het artikel dat onlangs in Social Bestek verscheen.
 

04-02-2016: Leerkringen 2016 weer van start

 

19-11-15: Onderwijsmodule beschikbaar

Van de (nieuwe) sociaal professional tot reflective practitioner. Hoe kun je als hbo-docent bij sociale opleidingen de student uitnodigen tot reflectie? In het digitaal dossier handvatten voor het onderwijs.
 

Op Twitter: Reportage Rotterdamse wijkteams

Op Twitter: Reportage Rotterdamse wijkteams Lees in op onze Twitteraccount meer over het artikel over de Rotterdamse Wijkteams (in wording).
 

19-10-2015: Documentaire Tegenprestatie op NPO

Het onderwerp 'Verplicht Vrijwillig' blijft actueel. Er is veel belangstelling voor het thema, zo blijkt bijvoorbeeld uit de documentaire 'Tegenprestatie' die onlangs op de NPO werd uitgezonden.
 

06-10-2015: Stilstaan om vooruit te komen; casuïstiekbundel informele ondersteuning

Sociale professionals die moeten transformeren in tijden van transitie staan voor grote uitdagingen. Ze hebben de opdracht vorm te geven aan het samenspel van formele en informele zorg terwijl tegelijkertijd de hele sector om hen heen aan het veranderen is. Ze hebben dan ook behoefte aan houvast en vinden dat logischerwijs niet meer alleen in vaste standaarden en methodieken. De manier waarop de professional zijn cliënt benadert, hun onderlinge relatie en de situatie waarin ze zich bevinden worden steeds belangrijker. Dat betekent dat professionals steeds opnieuw aan de hand van de situatie die zich voordoet keuzes moeten maken in hoe te handelen. Deze bundel met casuïstiek uit de praktijk van social work nodigt (toekomstige) professionals en docenten uit om in gezamenlijkheid te reflecteren op de verhalen.
 

01-10-2015: Producten onderzoeken online

In samenwerking met mensen uit de beroepspraktijk zijn producten ontwikkeld naar aanleiding van de onderzoeksthema's. Het zijn handreikingen voor onderwijs, praktijk en beleid, zodat opgedane kennis verder kan worden verspreid. De producten worden tijdens de workshops van de conferentie op 1 oktober verder toegelicht.
Vorige12345678Volgende
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact