Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwsberichten

Vorige12345678Volgende
 

14-04-17: Interactief Kenniscafé Jeugd

14-04-17: Interactief Kenniscafé Jeugd Hebben wij voldoende zicht op de drie decentralisaties binnen het sociaal domein? En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden? Vanuit de behoefte om elkaar up-to-date te houden organiseert de Werkplaats Sociaal Domein samen met de hogescholen Inholland en Rotterdam een drietal actualiteitencolleges. In deze colleges staan de drie weten in het sociaal domein centraal: de Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO.
 

06-04-17: Terugblik Focusdag gemeente Rotterdam

06-04-17: Terugblik Focusdag gemeente Rotterdam Op dinsdag 21 maart 2017 organiseerde de gemeente Rotterdam de jaarlijkse Focusdag 2017. Op deze inspiratiedag, voor de hele bredere regio, stond de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp centraal. Traditiegetrouw was ook de Werkplaats Sociaal Domein van de partij door middel van het verzorgen van een workshop.
 

04-04-17: Netwerkbijeenkomst

04-04-17: Netwerkbijeenkomst Op dinsdag 7 maart 2017 organiseerde de Werkplaats haar eerste netwerkbijeenkomst. De Werkplaats heeft zichzelf de uitdaging gesteld om aan zoveel mogelijke verschillende perspectieven te verenigen rondom vraagstukken en ontwikkelingen in het sociale domein. Deze netwerkbijeenkomst was georganiseerd om op informele wijze met elkaar kennis te maken, ervaringen te delen en om samen leervragen te verkennen.
 

15-03-2017: Je zit in de bijstand en moet ‘meedoen’, maar hoe dan?

Gemeenten moeten, sinds de Participatiewet ruim twee jaar geleden van kracht werd, mensen die al lang in de bijstand zitten laten ‘participeren’. Ze worstelen daarmee. Participatie is een vaag begrip, en hoe motiveer je iemand om actief te worden? Met een wortel of een stok? Een ronde tafel van wetenschappers, waaronder Rob Arnoldus, lid van de werkplaats, zoekt naar antwoorden.
 

16-02-17: Bijeenkomst 23 januari 2017

16-02-17: Bijeenkomst 23 januari 2017 De werkplaats organiseert voor professionals uit de (sociale en jeugd) wijkteams van de deelnemende gemeenten een aantal werkbezoeken in de vorm van uitwisseling/bijeenkomsten.
 

13-02-17: Werkplaats te horen op lokale radio

Het toekomstbehendig maken van de social professional. Hoe doen we dat? Onlangs was lector Toby Witte op de radio waarin hij vertelde over ontwikkelingen in sociaal domein.
 

29-01-17: Werkgroep 2 gaat de regio in

"We zitten in een ontwikkeltraject, een open, organisch en adaptief proces. Wat we willen of van plan zijn veranderd met enige regelmaat. Dit is soms lastig, maar ook evident aan het lerend proces waar we in zitten. " Update van werkgroep 2
 

01-02-17: Nieuws van de Werkplaatsen

01-02-17: Nieuws van de Werkplaatsen De 14 Werkplaatsen Sociaal Domein hebben inmiddels allemaal vorm gekregen en zijn op stoom geraakt. Verspreid over heel Nederland trekken hogescholen en gemeenten gezamenlijk op met zorg- en welzijnsorganisaties uit hun regio.
 

31-01-17: Toeval bestaat niet

31-01-17: Toeval bestaat niet De publicatie Toeval bestaat niet bevat vier praktijkverhalen van gemeenten waarin wijkteams aan geven dat de samenwerking met vrijwilligers en burgerinitiatieven goed verloopt en waar preventieve interventies hoog op de agenda staan
 

27-01-17: Afstudeerscriptie Maatwerk voor de geleide vrijwilligers

Studente Cathérine Bruggeman deed in het kader van haar Masteropleiding Pedagogiek aan Hogeschool Rotterdam een verkennend onderzoek naar de begeleidingsaanpak van de geleide vrijwilligers 'Maatwerk voor de geleide vrijwilligers'.
 

10-11-16: Eerste nieuwsbrief werkplaats verschenen

10-11-16: Eerste nieuwsbrief werkplaats verschenen Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Hierin verschijnt niet alleen nieuws van de werkplaats of de werkgroepen, maar is ook aandacht voor ontwikkelingen in het sociale domein, interessante artikelen en bijeenkomsten.
 

04-11-16: Eerste bijeenkomst werkgroepen

04-11-16: Eerste bijeenkomst werkgroepen De eerste bijeenkomsten van de werkgroepen van de werkplaats zijn van start. Tijdens de bijeenkomsten staan de inhoud, de uitwisseling en het leren van en met elkaar centraal. Maar liefst 26 deelnemers schoven aan, een groep met een grote diversiteit aan leeftijd, achtergrond, ervaring in het sociaal domein.
 

31-10-16: Even voorstellen: Werkplaatsleden

Met de start van de Werkplaats Sociaal Domein zijn een aantal nieuwe leden toegevoegd aan het werkteam. De coördinatie van de werkplaats is in handen van Mirjam Karsten en Stephan Steverink. De werkgroepen worden geleid door David ter Avest en Elizabeth van Twist, die allebei ook actief waren in de Wmo-werkplaats Rotterdam.
 

30-10-16: Nieuws van andere werkplaatsen

30-10-16: Nieuws van andere werkplaatsen Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is één van de 14 werkplaatsen in Nederland. De werkplaatsen werken samen op verschillende terreinen en thema’s. Onlangs verscheen het boek 'Tussen regels en vertrouwen. Veranderende sociale rollen in de verzorgingsstaat', een samenwerking van Werkplaatsen Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, Zuyd en Zwolle.
 

29-09-16: Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

29-09-16: Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid Donderdag 22 september kwamen ruim 100 deelnemers bijeen voor de energieke startconferentie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe werkplaats heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen voor inwoners in de regio. Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs en inwonervertegenwoordigingen bundelen samen hun krachten in deze leerwerkgemeenschap. Op deze manier kunnen professionals van én met elkaar leren.
Vorige12345678Volgende
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact