Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwsberichten

Vorige12345678Volgende
 

14-10-17: Kenniscafé Beleidsontwikkeling in het sociale domein

Rotterdam heeft inmiddels enkele jaren ervaring met wijkteams, met de decentralisatie van zorg en welzijn en met de veranderende rol van professionals uit beleid en praktijk. Hoe kijkt de gemeente Rotterdam terug op deze periode? Hoe zijn de inzichten en ervaringen die zijn opgedaan verwerkt in (bijgesteld) beleid en aanbestedingen? Welke uitdagingen en kennisvragen zijn er voor de komende jaren? Dit thema stond centraal in het kenniscafé.
 

18-10-17: Publicatie ‘Op weg naar samenspel’

Voor veel wijkteams en professionals in het sociaal domein is het inmiddels een heuse opdracht om samen met het ‘informele’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Eén van de twee voormalige werkgroepen van de werkplaats heeft zich afgelopen jaar gericht op de dynamiek en het samenspel tussen formele en informele zorg en ondersteuning. De bevindingen, verhalen en opgebouwde ervaringskennis zijn samengebracht in de bundel 'Op weg naar samenspel'.
 

06-10-17: Workshops werkconferentie bekend

Tijdens de werkconferentie op 26 oktober worden tal van workshops gegeven waar jij als praktijkprofessional mee verder komt. Bekijk hier alvast een aantal workshops ter inspiratie.
 

01-10-17: Werkconferentie Doe, Leer en Inspireer! 26 oktober

01-10-17: Werkconferentie Doe, Leer en Inspireer! 26 oktober Werk jij een middag mee met de werkplaats? Doen, leren en inspireren om zo meer te betekenen voor bewoners en wijken. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid nodigt je, samen met andere professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en vertegenwoordigers van bewoners uit op donderdagmiddag 26 oktober.
 

02-07-17: Lerend van jaar 1... op naar jaar 2!

02-07-17: Lerend van jaar 1... op naar jaar 2! Vanaf september 2016 is veel energie gestoken in de uitvoering van de Werkplaats, het samenbrengen van beleidsmakers, docentonderzoekers en sociale professionals en in het bespreken van dilemma’s, kennisvragen en vraagstukken uit de praktijk van de deelnemende gemeenten. Dat is onder meer gedaan door middel van uiteenlopende activiteiten waaronder werkgroepbijeenkomsten, focusgroepen, onderlinge bezoeken en diverse blogs en workshops. De twee werkgroepen hebben hierin een centrale rol gespeeld.
 

30-06-17: Workshop samenwerking wijkteams en medische professionals

30-06-17: Workshop samenwerking wijkteams en medische professionals In oude Stadhuis van Vlaardingen vond een uitwisseling plaats met 30 professionals met verschillende achtergronden. De samenwerking tussen wijkteams en medische professionals bij de ondersteuning van mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen stond centraal.
 

24-06-2017: Studenten hogeschool aan de slag in de werkplaats

24-06-2017: Studenten hogeschool aan de slag in de werkplaats In de Werkplaats werken de zeven betrokken gemeenten, hun organisaties en beide hogescholen ook samen met studenten, zowel bachelor- als masterstudenten. Praktische vragen uit het werkveld worden door de werkplaats vertaald naar onderzoeksvragen waar studenten van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Juridische Dienstverlening (Hogeschool Inholland)mee aan de slag gaan.
 

17-06-17: Congresverslag FACT-congres 2017

17-06-17: Congresverslag FACT-congres 2017 Op 15 juni vond in de Maassilo te Rotterdam het jaarlijkse FACT-congres plaats, georganiseerd door Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie in nauwe samenwerking met F-ACT Nederland, congresbureau Resilience+ en vele andere Rotterdamse partners. Frederiek van der Klugt, werkzaam als CO-teammedewerker voor de WOT's in Schiedam en verbonden aan de werkgroepen van de werkplaats, was aanwezig en doet verslag van dit congres.
 

14-06-2017: Koplopers

14-06-2017: Koplopers Jongeren met psychische kwetsbaarheid vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stageplekken en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Het project KOPLOPERS heeft tot doel de participatie van deze jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk.
 

03-06-17: Kenniscafé - Thema Arbeidsparticipatie in het sociale domein

03-06-17: Kenniscafé  - Thema Arbeidsparticipatie in het sociale domein Als Werkplaats en als Hogescholen organiseren we diverse kennisbijeenkomsten over onder andere de decentralisaties. Op 29 mei stond arbeidsparticipatie in het sociale domein centraal met Paul van der Aa, lector Inclusieve Arbeid.
 

01-06-17: Publicatie Handreiking kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen

01-06-17: Publicatie Handreiking kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen Aan de hand van Anja Knoope, docentonderzoek van de Hogeschool Inholland en verbonden aan de werkgroepen van de werkplaats, is onlangs de handreiking 'Kwaliteitsbewust ontwikkelen binnen het welzijnswerk’ verschenen.
 

17-05-17: Dialoogsessie

Begin mei 2017 vond in Rotterdam een dialoogsessie plaats over de vraag naar de bruikbaarheid en betekenis van de begrippen positieve gezondheid, vitaliteit en veerkracht voor de beoogde interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn. Dragen dergelijke begrippen bij aan een gemeenschappelijke basis in de domeinen zorg en welzijn? Of scheppen ze verwarring?
 

03-05-17: Terugblik op bijeenkomst Schiedam

03-05-17: Terugblik op bijeenkomst Schiedam Werkgroep 1 ‘doorontwikkeling sociale wijkteams’ van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseert voor professionals uit de (sociale en jeugd) wijkteams van de deelnemende gemeenten een aantal werkbezoeken in de vorm van uitwisseling/bijeenkomsten. Zo kunnen de deelnemers van de werkplaats als leerwerkgemeenschap bij elkaar kijken en van en met elkaar te leren.
 

20-04-17: Training Waarachtige verhaal

20-04-17: Training Waarachtige verhaal Hoe inclusief is Rotterdam? Hoe goed kun je mee doen in de stad, wanneer jijzelf een beperking hebt? Wat vinden en ervaren de Rotterdammers zelf eigenlijk? Deze en meer vragen vormen de aanleiding voor een unieke samenwerking van de Brede Raad 010, de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en het OBI. De Brede Rad 010 bestaat uit 30 Rotterdammers die allemaal te maken hebben met de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet, het OBI is de onderzoeksafdeling van de Gemeente Rotterdam.
 

19-04-17: Inspirerende focusgroepen in de regio

19-04-17: Inspirerende focusgroepen in de regio Werkgroep 2 kan met tevredenheid terugkijken op de afgelopen maanden waarin de werkgroep de regio is in gegaan. In februari en maart zijn vier focusgroepen georganiseerd in de regio: in Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam. Bij ieder focusgroep is een bonte verzameling van uiteenlopende, lokale perspectieven uitgenodigd.
Vorige12345678Volgende
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact