Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwsberichten

Vorige12345678Volgende
 

12-04-18: Workshop Werken met Genogrammen

12-04-18: Workshop Werken met Genogrammen Wijkteammedewerkers uit Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam bezochten Hogeschool Rotterdam onlangs voor een workshop ‘Werken met Genogrammen’, een van de interventies die wordt gebruikt bij het onderzoek rondom intergenerationele problematiek.
 

02-04-18: Werkplaats bij Kennisfestival gemeente Rotterdam

02-04-18: Werkplaats bij Kennisfestival gemeente Rotterdam Voor de tweede keer organiseerde gemeente Rotterdam het Rotterdam Kennisfestival.De Werkplaats en de beide hogescholen waren uiteraard aanwezig deze dag.
 

25-03-18: Terugblik Kenniscafé Kindveiligheid

25-03-18: Terugblik Kenniscafé Kindveiligheid De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en Samen Een Feijenoord organiseerden op 20 maart samen de bijeenkomst Kindveiligheid. In Huis van de Wijk Irene verzamelden zich ruim 45 studenten en docenten van het HBO Social Work, MBO Albeda, sociale professionals van o.a SJD, CVD wijkteams, en ambtenaren vanuit verschillende gemeenten om over Kindveiligheid en privacy te praten.
 

13-02-2018: Op weg naar een inclusief Rotterdam

13-02-2018: Op weg naar een inclusief Rotterdam De Brede Raad 010 heeft de samenwerking gezocht met de Werkplaats om te helpen bij het ophalen van waarachtige verhalen van Rotterdammers. We hebben deze samenwerking gekoppeld aan de vraag die de Brede Raad 010 had gekregen van de gemeente om in gesprek te gaan met Rotterdammers met een beperking om te horen wat volgens hun de prioriteiten zijn voor de Rotterdamse inclusie agenda.
 

09-02-2018: Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek

09-02-2018: Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek Sinds een aantal maanden is er een pilot gestart met Wmo-consulenten van ROGplus in een aantal wijkteams van de MVS-gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Men wil komen tot één integrale toegang: dat inwoners op één punt terecht kunnen met al hun hulpvragen. Wat zijn de ervaringen van de eerste cliënten van deze pilot? Hoe maken we gebruik van het cliëntperspectief?
 

25-01-18: Sociale innovatie in de praktijk

25-01-18: Sociale innovatie in de praktijk De verwachtingen over sociale innovatie als oplossing voor allerlei hedendaagse maatschappelijke vraagstukken zijn vaak hooggespannen. Maar kunnen deze verwachtingen in de praktijk worden waargemaakt? Vragen als deze worden van diverse, en soms ook ontnuchterende, antwoorden voorzien in de onlangs verschenen essaybundel 'Sociale innovatie in de praktijk'.
 

10-01-18: De werkteams zijn aan de slag in de regio

Sinds september zijn de drie werkteams aan de slag in de regio Zuid-Holland Zuid. En steeds meer mensen sluiten zich aan! Aan de werkteams zijn momenteel ruim vijftig mensen verbonden en het aantal is stijgende! Binnen deze enthousiaste groep vind je ruim twintig uitvoerende professionals (waaronder veel wijkteammedewerkers), zo’n tien beleidsmakers, zeven hogeschooldocenten en ook ruim tien bewoners en tien betrokken professionals die verbonden zijn aan een stichting, sociale onderneming of als zelfstandige actief zijn.
 

18-12-17: Met de benen op de (keuken)tafel? Formeel en informeel in het sociale domein

Onlangs verscheen van Frank Post, betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid een artikel over formeel en informeel in Journal of Social Intervention.
 

23-11-2017: Wat doen de werkplaatsen sociaal domein?

23-11-2017: Wat doen de werkplaatsen sociaal domein? De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn broedplaatsen waar we met elkaar leren en samen oplossingen aandragen voor lokale uitdagingen. Het nest is gebouwd door een collectief van regionale partners. De gelegde eieren zijn van waarde voor de eigen regio. Maar de Werkplaatsen hebben ook veel te bieden voor andere regio’s en voor landelijke kennispartners.
 

Design Thinking in het sociale domein

Design Thinking in het sociale domein Een half jaar lang hebben 5 studenten van Master Management & Innovatie gewerkt aan een ‘wicked’ vraagstuk voor de gemeente Schiedam. Het vraagstuk was hoe jongeren waarvan de ouders in de financiële problemen zitten meer zelfredzaamheid te geven. De methode Design Thinking werd ingezet om tot oplossingen een aanbevelingen te komen.
 

Terugblik werkconferentie Doe, Leer en Inspireer!

Terugblik werkconferentie Doe, Leer en Inspireer! Theater aan de Schie was het toneel voor de Werkconferentie Doe, Leer en Inspireer! op donderdag 26 oktober. Een verslag van een inspirerende en interactieve middag.
 

24-10-17: Wat werkt voor de doorontwikkeling van sociale wijkteams?

In de periode november 2016 - juni 2017 heeft de werkgroep 'Doorontwikkeling sociale wijkteams' samengewerkt om van en met elkaar te leren. Hierbij waren professionals betrokken uit de BAR-organisatie en gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Zij hebben een antwoord gezocht op de vragen: Wat is het optimale model tussen de nulde en de tweede lijn? En: Hoe komen we tot een integraal dienstverleningsconcept van de nulde naar de tweede lijn.
 

14-10-17: Kenniscafé Beleidsontwikkeling in het sociale domein

Rotterdam heeft inmiddels enkele jaren ervaring met wijkteams, met de decentralisatie van zorg en welzijn en met de veranderende rol van professionals uit beleid en praktijk. Hoe kijkt de gemeente Rotterdam terug op deze periode? Hoe zijn de inzichten en ervaringen die zijn opgedaan verwerkt in (bijgesteld) beleid en aanbestedingen? Welke uitdagingen en kennisvragen zijn er voor de komende jaren? Dit thema stond centraal in het kenniscafé.
 

18-10-17: Publicatie ‘Op weg naar samenspel’

Voor veel wijkteams en professionals in het sociaal domein is het inmiddels een heuse opdracht om samen met het ‘informele’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Eén van de twee voormalige werkgroepen van de werkplaats heeft zich afgelopen jaar gericht op de dynamiek en het samenspel tussen formele en informele zorg en ondersteuning. De bevindingen, verhalen en opgebouwde ervaringskennis zijn samengebracht in de bundel 'Op weg naar samenspel'.
 

06-10-17: Workshops werkconferentie bekend

Tijdens de werkconferentie op 26 oktober worden tal van workshops gegeven waar jij als praktijkprofessional mee verder komt. Bekijk hier alvast een aantal workshops ter inspiratie.
Vorige12345678Volgende
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact