Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwsberichten

Vorige12345678910Volgende
 

Van Blue Monday naar Feel Good day!

Van Blue Monday naar Feel Good day! Op de donkerste dag van het jaar zetten wij de schijnwerpers op het leukste van het leven!
 

Studenten aan de slag bij de Werkplaats (deel 3)

Dit studiejaar maken een aantal studenten van Hogeschool Rotterdam en Inholland deel uit van de werkteams van de Werkplaats. Zij doen in het kader van hun afstuderen onderzoek bij de werkteams. In dit artikel vertelt Michelle meer over haar onderzoek en de ervaringen met de werkplaats.
 

Studenten aan de slag bij de werkplaats (deel 2)

Studenten aan de slag bij de werkplaats (deel 2) Dit studiejaar maken een aantal studenten van Hogeschool Rotterdam en Inholland deel uit van de werkteams van de Werkplaats. Zij doen in het kader van hun afstuderen onderzoek bij de werkteams. In dit artikel vertelt Siham meer over haar onderzoek en de ervaringen met de werkplaats.
 

Studenten aan de slag bij de Werkplaats (deel 1)

Studenten aan de slag bij de Werkplaats (deel 1) Dit studiejaar maken een aantal studenten van Hogeschool Rotterdam en Inholland deel uit van de werkteams van de Werkplaats. Zij doen in het kader van hun afstuderen onderzoek bij de werkteams. In dit artikel vertelt Rachida meer over haar onderzoek en de ervaringen met de werkplaats.
 

Vitaal ouder worden in Rijnmond en Drechtsteden

Vitaal ouder worden in Rijnmond en Drechtsteden In de derde levensfase (55+) valt er voor de meeste mensen nog veel moois te beleven. Binnen deze doelgroep bestaat een grote diversiteit: van mensen die tot hoge leeftijd volop in de samenleving staan tot ouderen die heel kwetsbaar zijn. Er is daarom veel winst te halen als veel eerder ingezet wordt op bijvoorbeeld het voorkomen van overgewicht en diabetes, maar ook op dementie. Daarom richt dit project zich op preventief beleid van gemeenten en instellingen gericht op ouderen.
 

Aan de slag met eenzaamheid: Platform Verbondenheid en Veerkracht

Aan de slag met eenzaamheid: Platform Verbondenheid en Veerkracht Het werkteam Platform Verbondenheid en Veerkracht is aan de slag met het thema Eenzaamheid. Lees in dit bericht hoe er handen en voeten aan het onderwerp wordt gegeven.
 

‘Het lijkt soms wel of de mbo’er niet bestaat’

‘Het lijkt soms wel of de mbo’er niet bestaat’ Donderdag 1 november organiseerde Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid in wijkcentrum Post West in Rotterdam het tweede kenniscafé van dit najaar. Thema’s deze middag waren de vraag hoe het hbo en het mbo samen beter kan aansluiten op de wijkbehoeften.
 

De waarde van de samenwerking tussen mbo en hbo professionals

De waarde van de samenwerking tussen mbo en hbo professionals Prikkelende stellingen, goede gesprekken en beloftevolle afspraken zorgden sam.en voor mooie uitkomsten tijdens het Kenniscafé 'Samenwerking mbo en hbo in de (wijk)praktijk'.
 

Van verbinding via samenwerking naar samenspel

Van verbinding via samenwerking naar samenspel In dit kenniscafé werken bewoners, vrijwilligers en professionals aan oplossingen/oplossingsrichtingen voor acute bewonersvraagstukken
 

Aan de slag met levensechte bewonersvragen!

Aan de slag met levensechte bewonersvragen! Op 18 oktober 2018 organiseerde het werkteam 'informeel-formeel' van de Werkplaats haar kennsicafé op Hogeschool Inholland. Deelnemers gingen ter plekke aan de slag met levensechte bewonersvragen en hebben voor concrete oplossingsrichtingen gezorgd!
 

(On)gelijkheid in de participatiesamenleving

(On)gelijkheid in de participatiesamenleving Ruim vijf jaar nadat de participatiesamenleving werd geïntroduceerd, heeft de PartcipatiePraktijk de balans opgemaakt. We hebben gesproken met tientallen bewoners, mantelzorgers, jongerencoaches, wijkverpleegkundigen, beleidsambtenaren, wethouders, denkers en doeners.
 

Geef wijkteams meer ruimte

Geef wijkteams meer ruimte De wijkteams in Rotterdam functioneren niet zoals het zou moeten, blijkt uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer. Met meer aandacht en ruimte voor de doorontwikkeling van de wijkteams kan er veel verbeterd worden, is de ervaring van de Werkplaats.
 

Werkplaats gaat door in 2019

Werkplaats gaat door in 2019 We gaan door met het leren in en met de praktijk! Het ministerie van VWS en de VNG geven de werkplaatsen sociaal domein in Nederland de kans om zich verder te ontwikkelen in 2019. En daarna is er ook uitzicht op continuering voor 3 jaar (2020-2022).
 

CVD project afgerond

CVD project afgerond 'Het samenbrengen van praktijkervaringen en onderwijs maakte dat er een methodisch gewogen verhaal ligt' aldus Annelies Smits van het CVD over de samenwerking met de Werkplaats.
 

Krachtgericht werken binnen een lineair verantwoordingsysteem, een opgave…

Hoe verweef je als hulpverlener de methodiek die je gebruikt om clienten te ondersteunen met het verantwoordingssysteem waarbinnnen de begeleiding dient plaats te vinden? Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) vroeg de Werkplaats om samen een oplossing te bedenken voor een aantal knelpunten.
Vorige12345678910Volgende
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact