Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwsberichten

Vorige12345678Volgende
 

(On)gelijkheid in de participatiesamenleving

(On)gelijkheid in de participatiesamenleving Ruim vijf jaar nadat de participatiesamenleving werd geïntroduceerd, heeft de PartcipatiePraktijk de balans opgemaakt. We hebben gesproken met tientallen bewoners, mantelzorgers, jongerencoaches, wijkverpleegkundigen, beleidsambtenaren, wethouders, denkers en doeners.
 

Geef wijkteams meer ruimte

Geef wijkteams meer ruimte De wijkteams in Rotterdam functioneren niet zoals het zou moeten, blijkt uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer. Met meer aandacht en ruimte voor de doorontwikkeling van de wijkteams kan er veel verbeterd worden, is de ervaring van de Werkplaats.
 

Werkplaats gaat door in 2019

Werkplaats gaat door in 2019 We gaan door met het leren in en met de praktijk! Het ministerie van VWS en de VNG geven de werkplaatsen sociaal domein in Nederland de kans om zich verder te ontwikkelen in 2019. En daarna is er ook uitzicht op continuering voor 3 jaar (2020-2022).
 

CVD project afgerond

CVD project afgerond 'Het samenbrengen van praktijkervaringen en onderwijs maakte dat er een methodisch gewogen verhaal ligt' aldus Annelies Smits van het CVD over de samenwerking met de Werkplaats.
 

Krachtgericht werken binnen een lineair verantwoordingsysteem, een opgave…

Hoe verweef je als hulpverlener de methodiek die je gebruikt om clienten te ondersteunen met het verantwoordingssysteem waarbinnnen de begeleiding dient plaats te vinden? Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) vroeg de Werkplaats om samen een oplossing te bedenken voor een aantal knelpunten.
 

Kenniscafe's 2018

Kenniscafe's 2018 Met grote regelmaat organiseert de Werkplaats kenniscafes over actuele thema's. Het afgelopen studiejaar waren er cafe's over bijvoorbeeld de resultaatgerichte bekostiging, arbeidsparticipatie, de rol van de wijkteammedewerker. De data en de thema's voor 2018 zijn bekend!
 

16-07-18: Transformeren en leren binnen sociaal domein Vlaardingen

16-07-18: Transformeren en leren binnen sociaal domein Vlaardingen Sinds begin dit jaar werkt de werkplaats samen met innovatiebureau Six Fingers aan de transformatie van team JMO van de gemeente Vlaardingen. Deze unieke samenwerking is tot stand gekomen op verzoek van gemeente Vlaardingen. Gedurende dit project gaan gemeentelijke professionals leren door te ‘doen’, samen met de stad. Wij zorgen voor een leertraject voor de individuele gemeentelijke professionals en het team. Het doel is om het geleerde te waarborgen en te komen tot een daadwerkelijke transformatie.
 

15-07-18: Onderzoek ‘Met vaders voor zonen’

15-07-18: Onderzoek ‘Met vaders voor zonen’ Hoe kunnen hulpverleners vaders zodanig betrekken bij de hulpverlening aan hun zonen dat de vaders beter in staat zijn een positieve bijdrage te leveren aan het hulpverleningsproces van hun zonen?
 

11-07-18: Het hart van de Werkplaats

11-07-18: Het hart van de Werkplaats De werkteams vormen het hart van de activiteiten van de Werkplaats. Inmiddels zijn vier werkteams actief die zich richten op uiteenlopende onderwerpen. Afgelopen jaar verzorgden zij: gastlessen, literatuurverkenningen, een workshop genogrammen, presentaties over zingeving voor wijkteamled, keukentafelgesprekken met politici en beleidsafdelingen en nog veel meer.
 

06-07-18: Tien adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning

06-07-18: Tien adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning De Werkplaats houdt zich al enige jaren bezig met de thematiek 'formeel-informeel'. Op basis van eerder onderzoek en een focusgroep die de Werklaats heeft georganiseerd geven zij tien adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning.
 

02-07-18: Ethisch cafe over fraude

02-07-18: Ethisch cafe over fraude Fraude melden door sociaal hulpverleners: is het een plicht, een verbod en/of een dilemma?Zo’n 45 jeugdprofessionals, docenten, beleidsmakers en bestuurders kwamen bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over de omgang met fraude vanuit professioneel perspectief.
 

18-06-18: Inspiratie door ervaringskennis

18-06-18: Inspiratie door ervaringskennis Op maandag 18 juni organiseerde de Werkplaats een inspiratiemiddag rondom het thema “ervaringskennis” voor de collega’s uit de werkteams en betrokkenen. Een korte terugblik.
 

24-05-18: Meer ontmoeting en minder moeten voor wijkteams

24-05-18: Meer ontmoeting en minder moeten voor wijkteams Ont-moeten blijkt noodzakelijk om te doen wat nodig is in de transformatie. Buiten de lijntjes kunnen, durven en mogen kleuren, soms protocollen en procedures tijdelijk loslaten of geheel aanpassen. Dit is één van de vele opbrengsten van de werkgroep ‘Doorontwikkeling wijkteams’, gebundeld is de publicatie ‘Ruimte voor ont-moeting’.
 

13-05-18: Burgerkracht als doorzettingskracht

13-05-18: Burgerkracht als doorzettingskracht Vanaf oktober 2017 is ‘Werkteam 2’ van de Werkplaats, bestaande uit beleidsmakers, sociaal professionals, docentonderzoekers, sociaal ondernemers, vrijwilligers en bewoners’, actief. Het werkteam richt zich als ‘ongepast’ team op concrete bewonersproblemen. Het team komt achter de voordeur van formele instellingen en schuift bij ditmaal bij hén aan de keukentafel. Hoe verloopt het proces?
 

09-05-18: Een nieuw perspectief op de resultaatgerichte bekostiging

09-05-18: Een nieuw perspectief op de resultaatgerichte bekostiging Studenten Sibel Orbay, Christian van Zweden, Marlie Wisse en Jeffrey Warnaar hebben voor hun opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam een onderzoek gedaan naar knelpunten en succesfactoren bij de implementatie van het werken met de Resultaatgerichte bekostiging (RGB) binnen de wijkteams in de BAR-organisatie. Op maandag 7 mei organiseerden de studenten een kenniscafé in de raadszaal van de gemeente Ridderkerk, waarbij ze de resultaten uit het onderzoek deelden met medewerkers uit de wijkteams, coördinatoren en beleidsmedewerkers.
Vorige12345678Volgende
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact