Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

“Ik hoop dat deze crisis aanleiding geeft om na te denken over grote vraagstukken"

“Ik hoop dat deze crisis aanleiding geeft om na te denken over grote vraagstukken"

 

Over de verbinding tussen gezond en sociaal gaan we in gesprek met Renske Visser, manager Uitvoering bij ROGplus en lid van het werkteam “gezond-sociaal”. Vanuit haar rol is ze verantwoordelijk voor Wmo-consulenten, het aanspreekpunt voor onder andere de wijkteams en neemt ze, gevraagd en ongevraagd, de gemeenten Maasluis, Vlaardingen en Schiedam mee in de ontwikkelingen van het werkteam.

Vanuit financiële noodzaak én samen met de mensen waarvoor we het doen
Voor de verbinding tussen gezond en sociaal ziet Renske twee grote kansen. Allereerst het financiële aspect. Doordat financiën onder druk staan moeten we het anders doen. Ten tweede beseffen we dat wat we doen, we dit samen en vanuit de behoefte van de doelgroep zelf moeten doen. “Vroeger bedachten we dingen voor de wijk vanachter ons bureau en op papier zag dat er mooi uit, maar in de praktijk kwam er dan niemand.” Renske ziet voldoende kansen voor de toekomst: het moet voor de financiën en we moeten samenwerken met de mensen waarvoor we het doen. Als voorbeeld waarin zo’n nieuwe samenwerkingsvorm al is ontstaan noemt ze het project ‘Prettig Wonen’ van woningcorporatie Waterweg Wonen in Vlaardingen. Dit project richt zich op ontmoeting en ondersteuning van bewoners en nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid. Volgens Renske moeten we nog meer met alle partners, waaronder woningcorporaties en gemeenten, om de tafel gaan zitten met bewoners in de wijk. “Het moet voor bewoners wel helder zijn waar ze aan meedoen. En het zou mooi zijn om later successen te kunnen laten zien, zodat men de meerwaarde van deze brede samenwerkingen gaan ervaren.”

Meer lezen? Klik dan hier voor het hele gesprek!

Rondom het centrale vraagstuk ‘Wat werkt in de praktijk om preventie in het sociale en gezondheidsdomein te versterken?’ werkt een werkteam de komende jaren aan vernieuwende verbindingen tussen gezondheid en sociaal domein. Dit gesprek vormt het tweede deel in een serie van vijf gesprekken in onze zoektocht naar een nieuwe balans tussen gezond en sociaal in de regio.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact