Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Werkplaats gaat door in 2019

Werkplaats gaat door in 2019

We gaan door met het leren in en met de praktijk! Het ministerie van VWS en de VNG geven de werkplaatsen sociaal domein in Nederland de kans om zich verder te ontwikkelen in 2019. En daarna is er ook uitzicht op continuering voor 3 jaar (2020-2022).

Dit betekent dat wij in onze regio verder gaan met onderwerpen zoals preventie bij intergenerationele problematiek, het samenspel van informeel en formeel, nieuwe vormen van ontmoeting tussen managers, beleidsmakers, wijkteams en bewoners en ook het ontwikkelen en toepassen van een innovatieve aanpak voor eenzaamheid.

In de werkplaats draait het om de lerende uitvoeringspraktijk bij het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen in onze regio. De professional en de bewoner staan centraal. Dit doen we samen met gemeenten, hogescholen en andere regionale partners (waaronder aanbieders van zorg en welzijn en bewoners- en cliëntvertegenwoordigers). Het ministerie en de VNG vindt de broedplaatsfunctie van de Werkplaatsen Sociaal Domein belangrijk. Met elkaar ontwikkelen en onderzoeken we verbeteringen in praktijk en beleid, we leren hiervan en we brengen dit weer terug in de praktijk en in het onderwijs.

Vanaf 2019 gaat de werkplaats met meer gemeenten, partners en andere kennisprojecten binnen onze regio samenwerken. Naast deze uitbreiding binnen de regio is er ook nog winst te behalen door meer samen op te trekken met landelijke kennis- onderzoekpartners. Een ander prioriteit wordt het gezamenlijk aanpakken van thema’s door de 14 regionale werkplaatsen in Nederland. Hierbij kun je denken aan thema’s zoals versterken sociale basis en lerende praktijken.

Werk en leer jij de komende jaren ook mee met onze werkplaats? Via deze website, Twitter en de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de activiteiten en bijeenkomsten waar je aan mee kunt doen.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact