Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

25-09-2015: Publicatie werkboek Wmo-werkplaats Rotterdam

Op 1 oktober verschijnt de nieuwe bundel van de Wmo-werkplaats Rotterdam. Dit werkboek 'Lerende sociale professionals' biedt een overzicht van de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek van de Wmo-werkplaats Rotterdam in de afgelopen jaren. Voor het werkboek zijn zeven beloftevolle praktijken onderzocht en samen met de betrokkenen is gesproken over het verder ontwikkelen ervan.

 

Rond deze beloftevolle praktijken en de bredere thematiek van decentralisaties in het sociale werkveld heeft de Wmo werkplaats ook activiteiten georganiseerd over kennisdeling en reflectie. De bundel sluit aan op de lerende aanpak die is gekozen. Het is een leerboek geworden, waarin elk hoofdstuk praktijksituaties worden beschreven en leervragen zijn opgenomen.

Het boek is geschreven onder de redactie van Guido Walraven en Toby de Witte en wordt gepresenteerd op 1 oktober a.s. tijdens de conferentie 'Sterker in de transformatie'.

“Dit wordt een belangrijk leerboek. Ik vind het rijk door de concrete beschrijving van praktijken op actuele thema’s als maatschappelijke ondersteuning, eigen kracht en sociale duurzaamheid; door de multi-level benadering (burgers/sociale netwerken, professionals/instellingen, managers/ambtenaren/bestuurders/politiek); door de onderzochte veronderstellingen van de Wmo en hun uitwerking in beleidsprogramma’s en praktijken; en door de toespitsing van de kennis in de vorm van een leerboek met analytische leervragen en inhoudelijke casussen. “

Martin Stam, lector hogeschool van Amsterdam en leider van de Wmo werkplaats Amsterdam 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact