Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Vitaal ouder worden in Rijnmond en Drechtsteden

Vitaal ouder worden in Rijnmond en Drechtsteden

In dit project focussen we op het versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van ouderen en tegelijkertijd op het integreren van mogelijkheden die de sociale en fysieke omgeving biedt. Met verschillende partners in de regio Rijnmond en Drechtsteden, waaronder de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, gaan we op zoek naar effectieve interventies, die kennis uit onderzoek, vakkennis van professionals en ervaringskennis van burgers verbinden tot meervoudig bewijs. Ook maken we ouderen bewust van de regie die ze hebben op het inrichten van hun derde levensfase. Het doel is om de vitaliteit van 55 tot 80-jarigen die zelfstandig wonen zo lang mogelijk in stand te houden. We zetten hierop in samen met ouderen, gemeenten, onderzoek en de uitvoeringspraktijk, en doen dat door een lerende aanpak.

Bij preventie richten we ons op het versterken van positieve gezondheid en sociaal welbevinden bij ouderen. Daarbij hebben we oog voor diversiteit onder ouderen (in termen van SES en opleidingsniveau, specifieke leeftijdsgroep, geslacht, culturele achtergrond) maar ook voor hun gezondheidsvaardigheden.

Bij een lerende uitvoeringspraktijk richten we ons vooral op professionals, de samenwerking tussen professionals van de verschillende domeinen en hun vakkennis uit verschillende relevante disciplines, zoals sociaal werkers, wijkverpleegkundigen en andere professionals uit de eerste lijn. Onderdeel van de lerende praktijk is voor ons de verbinding van die vakkennis met enerzijds de ervaringskennis van burgers en anderzijds de actuele stand van kennis uit onderzoek. Met andere woorden, we willen uiteindelijk dat alle betrokkenen van en met elkaar leren als gelijkwaardige partners, er zal sprake zijn van wederzijdse beïnvloeding. Op die manier kunnen we gezamenlijk werken aan vroegsignalering en tijdige doorverwijzing zodat preventie en zorg een natuurlijke keten worden.

Die drie kennisbronnen zijn ook van belang wanneer wij ons richten op het doorontwikkelen van gevalideerde instrumenten en erkende interventies, het bepalen van de werkzame elementen daarin en het vormen van nieuwe combinaties. Daarbij hebben we oog voor meervoudig bewijs en bewijs in context (vgl. Raad voor Gezondheid en Samenleving, 2017).

Het project is in oktober 2018 gestart, duurt naar verwachting vier jaren en maakt onderdeel uit van Vitale Delta.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact