Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Verslag Werkconferentie 'Werken in wijkteams'

Het Rotterdamse regionetwerk van de BPSW en de regionale Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseerden op 26 mei j.l. een werkconferentie over de sociaal werker in het wijkteam. Wat zijn de ervaringen na anderhalf jaar werken in wijkteams in Rotterdam? Wat gaat goed en waar botst of schuurt het? Tijdens deze levendige bijeenkomst met inleidingen en workshops kwamen Rotterdamse sociaal werkers tot een aantal conclusies. 

Social workers willen hun verantwoordelijkheid nemen en gebruik maken van hun discretionaire ruimte vanuit oprechte bezorgdheid en niet vanuit bemoeizucht of door de gemeente ingegeven opsporingsmotieven. Ze willen mandaat, en present zijn bij burgers; ze hebben behoefte aan ‘krediet’ zodat het systeem / de regels helpend zijn in plaats van belemmerend.

Sociaal werkers willen samen met de hulpvrager het tempo van het hulpverleningsproces bepalen, en zich richten op de ontwikkelingsmogelijkheden van cliënten; ze willen daarbij niet beperkt worden door vooraf en elders geformuleerd beleid m.b.t. resultaatswensen.

Sociaal werkers willen gehoord en gezien worden; het belang van burgers bij goede hulpverlening staatcentraal. Sociaal werkers moeten daar ook beter voor opkomen en zich goed profileren. Wijkwerkers willen beter aansluiten bij de burger, aanwezig, benaderbaar en zichtbaar zijn voor hulpvragers, zodat ze het hulpverleningsproces ook echt samen kunnen volgen. Zij willen werken vanuit presentie omdat dat het verschil kan maken: “een telefoontje om eens te horen hoe het gaat of een gesprekje op straat zijn waardevolle handelingen door professionals in een informele setting”.

Sociaal werkers willen meer contact met de wijk: stap op de fiets en verken je wijk. In de discussie rond disciplinering wordt verwezen naar eerdere theorie: blijf zelf nadenken en zo nodig eigenwijs doen wat werkt. Zij willen zich meer bezig houden met maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de levens van hun cliënten, zoals armoede, werkloosheid en huisvestingsproblematiek.

Het gaat om ethisch actorschap: Wees je bewust van de waarden van je beroep, je eigen waarden en je blinde vlekken.

De sociaal werker wil leren door het organiseren van leercirkels voor het bespreken van casuïstiek en door leeropdrachten te formuleren voor het wijkteam en netwerk. Zij willen de aanwezige (specialistische) kennis delen. Het contact met burgers moet concreet gemaakt worden, te beginnen  met huisvesting voor wijk teammedewerkers zodat zij zichtbaar worden voor bewoners en netwerkpartners. Dan kunnen zij samen met cliënten problemen in de wijk en anderszins definiëren.

Tenslotte wordt nog gewezen op een initiatief waarin gepleit wordt voor bewuste toepassing van mensenrechten als wezenlijk onderdeel voor sociaal werk.  Zie hiervoor ook http://www.socialevraagstukken.nl/stel-mensenrechten-centraal-in-het-sociaal-werk/

Zorgen of signalen over geheimhouding en privacy kunt u melden bij onderzoekscommissie@bpsw.nl. Uw meldingen of vragen worden vertrouwelijk behandeld.

 Uitgebreid verslag Werkconferentie Werken in Wijkteams 26 mei 2016 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact