Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

26-07-2015: 'Verplicht Vrijwillig' in Den Haa

In opdracht van de Wmo-werkplaats Rotterdam hebben derdejaarsstudenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van InHolland onderzoek gedaan naar de invoering van de tegenprestatie in Den Haag. Dit in navolging van het onderzoek van tweedejaarsstudenten in Rotterdam - en voortbouwend op het door Rob Arnoldus en Josien Hofs verrichte onderzoek 'Verplicht Vrijwillig'.
De studenten hebben interviews  afgenomen met deskundigen en met betrokken klanten. In aanwezigheid van Rob Arnoldus, dit keer in de rol van opdrachtgever, de betrokken docenten Robert Molenaar, Dieteke van der Ree, een vertegenwoordiger van de Haagse Stichting Participatie Emancipatie Professionals (PEP) en organisator Helenne van Adrichem deden de studenten met enthousiasme verslag van hun bevindingen. Al gauw kwam naar voren dat de klanten in eerste instantie zelf vrijwilligerswerk moeten zoeken, alvorens een verplichte tegenprestatie wordt opgelegd. In Den Haag worden de klanten dan ook “zelfzoekers” genoemd. Dit begrip leidde tot een levendige discussie over het karakter van de tegenprestatie. Tijdens de bijeenkomst kwamen zowel positieve als negatieve ervaringen naar voren. Sommige zelfzoekers ervaren het vrijwilligerswerk als een bijdrage aan de eigen ontwikkeling, anderen voelen zich toch gedwongen en kampen met gezondheidsproblemen die mogelijk verergert worden door de vereiste inspanning.

 

De presentaties van de studenten geven zo mogelijk aanleiding voor het schrijven van een kort artikel over deze Haagse impressies. Er is momenteel nog weinig bekend over de invoering van de tegenprestatie in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst kwam bovendien naar voren dat de Gemeente Den Haag binnenkort zelf onderzoek gaat verrichten naar de tegenprestatie. Tijdens de bijeenkomst kwam bovendien naar voren dat de Gemeente Den Haag binnenkort zelf in samenwerking met o.a. de Stichting PEP en de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu (MOOI) onderzoek gaat verrichten naar de ervaringen van bijstandsgerechtigden met het vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie over het onderzoek: http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/rob-arnoldus/ en http://www.mugw eb.nl/voorpagina-2/tegenprestatie-op-maat-geeft-betekenis/)

 
 
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact