Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

‘Veranderen, verbeteren en vernieuwen‘

In het voorjaar van 2016 begeleidt de Wmo-werkplaats Rotterdam zes verschillende Rotterdamse wijkteams in leerkringen. De sociale wijkteams zijn in het hele land hot. In Rotterdam zijn maar liefst 42 integrale wijkteams in de stad actief. Zij verlenen wijkgebonden zorg aan volwassenen, kinderen en jongeren. De integrale wijkteams zijn zo’n anderhalf jaar geleden gestart of hebben een doorstart gemaakt in een gewijzigde samenstelling. En… gedurende de verbouwing blijft de winkel open. De teamleden zijn niet alleen volop bezig met hun dagelijkse werk, maar ook nog met het leren van elkaar, het vormen van het team en hun werkwijze en het (nog) beter leren kennen van de wijk.

In een leerkring op maat van Wmo-werkplaats Rotterdam worden een zestal teams ondersteund in hun professionalisering. Tijdens de bijeenkomsten kunnen professionals experimenteren met hun veranderende rollen en functies. Er is ruimte om te reflecteren en innoveren op eigen kracht. De Wmo-werkplaats Rotterdam gebruikt hiervoor een achttal bouwstenen. Deze bouwstenen komen voort uit de vragen, behoefte, succeservarin­gen en overige input van wijkteams en vraagwijzers in 2015. Naast de leerkringen die draaien, is er vanuit zes andere wijkteams, Centraal Onthaal, een netwerkregisseur van het CJG en het Jongerenloket ook aangegeven mee te willen doen met leerkringen. Die vragen zullen met de gemeente besproken worden en mogelijkheden om de bouwstenen onder te brengen in een Leerhuis worden ook uitgezocht. Tot slot is er een ook een thema-leerkring Ontwikkelingsgericht Activeren van start gegaan speciaal vanuit en voor professionals die bezig zijn met de tegenprestatie in Kralingen-Crooswijk. 

De komende tijd worden de bouwstenen uit de leerkringen op maat in een serie blogs uitgelicht. Begin juli zullen de leerkringen geëvalueerd worden en van daaruit gekeken naar mogelijke voortzetting.

 

 


 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact