Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

24-11-2014: Uitnodiging Doelen en kaders bij Sturen op Zelfsturing

Het werk is volop in verandering. De kanteling; de 3 decentralisaties; de integrale wijkteams; de verbrede VraagWijzers, Sturen op Zelfsturing: allemaal veranderingen die ingezet zijn om de zelfredzaamheid van de Rotterdammer nog beter en efficiënter te versterken. Het projectteam van Sturen op Zelfsturing is in 2014 aan de slag gegaan om de werkwijze 'MO-proof' te maken. We nodigen jou van harte uit mee te werken aan die ontwikkeling. De komende jaren krijgen alle medewerkers te maken met Sturen op Zelfsturing.

Wat houdt het in? De ruimte die je als professional hebt om aan te sluiten bij de kracht van de Rotterdammer en om vraaggericht te werken wordt groter. Die professionele ruimte kun je echt goed benutten als je weet wat het doel van jouw dienstverlening is en wat de kaders ervan zijn. Met ongeveer 8 collega’s uit de wijkteams, VraagWijzers, beleidsafdelingen en tweedelijns voorzieningen vorm je samen een 'werkplaats'. Elke werkplaats behandelt een eigen thema (keuze uit 7 thema's) en bestaat uit 2 dagdelen. Daarnaast wordt 1 integrale werkplaats georganiseerd. De planning van alle 8 'werkplaatsen' vind je onderaan in een tabel. 

Wat levert het op? Jullie gaan gezamenlijk antwoorden formuleren op de volgende hoofdvragen: - Het doel: Wat verlangen we van de Rotterdammer? Wat wordt gezien als eigen verantwoordelijkheid? - De kaders: Wat zijn de grenzen aan de keuzevrijheid van de Rotterdammer die om ondersteuning vraagt? De uitkomsten van de 7 werkplaatsen per thema worden ingebracht in een integrale werkplaats waar de verschillende disciplines zitting hebben.

Programma van de werkplaatsen is in grote lijnen als volgt: Dagdeel 1: - Korte inleiding in de methodiek - Sturen op Zelfsturing - Verkennen van het doel - Verkennen van de kaders Tussendoor: verwerken van de informatie en tijd om collega's te consulteren Dagdeel 2: - Benoemen doel - Benoemen kaders

De werkplaatsen worden in duo begeleid door het Gildenetwerk (de ontwikkelaars van de methodiek Sturen op Zelfsturing) en Sandra de Haan (projectmanager Implementatie Sturen op Zelfsturing bij Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam).

Voor wie is het bedoeld? We zoeken voor alle werkplaatsen ongeveer 8 medewerkers met verschillende achtergronden en komen uit:  - wijkteams en VraagWijzers (met zoveel mogelijk diversiteit: ambtelijk en niet-ambtelijk, voor jeugd en volwassenen, en medewerkers en coördinatoren/wijkteamleiders); - beleidsafdelingen gemeente Rotterdam; - tweedelijnsvoorzieiningen (medewerkers en teamleiders). We zijn op zoek naar de medewerkers die verantwoordelijkheid willen nemen, en hiervoor nu tijd kunnen vrijmaken, voor het mede formuleren van de doelen en kaders van de dienstverlening van de wijkteams en de VraagWijzers.

Deelname aan het programma is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend. Je inschrijving geldt voor beide dagdelen van de werplaats.

Thema Werkplaats

Datum dagdeel 1

Datum dagdeel 2

 Ondersteunen van zelfstandig wonende ouderen

 Do 20-11 ochtend

 Vrij 28-11 ochtend

 Ondersteuning van mensen met een verstandelijke    en/of lichamelijke beperking

 Vrij 28-11 middag

 Vrij 05-12 middag

 Werk, activering en participatie

 Wo 19-11 ochtend  

 Wo 03-12 ochtend

 Opgroei-, opvoedings- en gezinsondersteuning

 Di 02-12 ochtend

 Di 09-12 ochtend

 Financiën en schuldenproblematiek

 Di 09-12 middag

 Di 16-12 middag

 Huiselijk geweld

 Wo 03-12 middag

 Wo 10-12 middag

 GGZ-problematiek

 Vrij 05-12 ochtend

 Vrij 12-12 ochtend  

 Integrale werkplaats

 Vrij 12-12 middag

 Vrij 19-12 middag

Aanmelding is op volgorde van binnenkomst en op basis van diversiteit. De precieze tijden en locaties volgen na bevestiging van inschrijving.

Vragen? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandra de Haan: s.dehaan@rotterdam.nl en 06-20019098.  

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact