Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Studenten aan de slag bij de werkplaats (deel 2)

Studenten aan de slag bij de werkplaats (deel 2)

Studente Siham Balaazani, van de opleiding SPH op Hogeschool Inholland onderzoekt voor haar afstuderen de eenzaamheidsproblematiek bij Jongvolwassenen in Schiedam.

" Ik ben Siham Balaazani. Ik volg de opleiding SPH op de Hogeschool Inholland. Naast het studeren werk ik bij een behandelcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis ( ABA huis) als ABA trainer. Voor mijn afstudeeronderzoek ga ik onderzoek doen naar eenzaamheidproblematiek bij jongvolwassen tussen de leeftijd van 17 tot met 23 jaar. Het afstudeeronderzoek ga ik uitvoeren binnen de wijk Nieuwland in Schiedam.

Mijn onderzoeksvraag is "Hoe kunnen de sociale professionals de eenzame jongvolwassen van 17 tot met 23 ondersteunen om met hun eenzaamheidsproblematiek om te gaan?"

De deelvragen binnen het onderzoek zijn;

  1. Wat is het belang van ondersteuning bieden bij eenzaamheidsproblematiek van jongvolwassen tussen 17 en 23 jaar?
  2.  Welke kansrijke methodes/ interventies worden ingezet door de sociale professionals om de jongeren met eenzaamheidsproblemen te ondersteunen?
  3. Hoe kijken verschillende eenzame jongvolwassen tussen 17 tot met 23 uit de wijk Nieuwland Schiedam aan tegen eenzaamheid.
  4. Wat hebben de sociale professionals van de Kansenfabriek in Schiedam Nieuwland nodig om eenzame jongvolwassen tussen 17 tot met 23 jaar te kunnen ondersteunen bij hun eenzaamheidproblematiek?

Met behulp van literstuurstudie zal ik onderzoeken, wat eenzaamheid problematiek is, wat de oorzaken van eenzaamheid kunnen zijn, welke gevolgen heeft eenzaamheid op leven van een jongvolwassen en hoe vanuit verschillende culturen naar eenzaamheid wordt gekeken. Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd door de volgende meetinstrumenten; Deskreach, Interviews en praktijkonderzoek (meelopen bij de Kansenfabriek).

Wat mijn opvalt aan het werkteam  Veekracht en Verbondenheid is, dat alle sociale professionals gemotiveerd zijn om aatschappelijke problematiek aan te pakken. De sociale professionals zijn ook erg betrokken bij het werkteam. Dit laten zij zien doormiddel van ideeën naar voren brengen en door initiatieven te tonen.

Ik heb binnen het werkteam mijn kennis omtrent de onderwerpen eenzaamheid en sociaal werk kunnen uitbreiden. Hiernaast heb ik geleerd hoe ik als professional met andere professionals samen een product kan maken. Binnen de samenwerking met de verschillende professionals heb ik geleerd, hoe je vanuit verschillende invalshoeken een probleem kunt bekijken. Tevens heb ik ook geleerd dat ik dingen moet bekijken vanuit het oogpunt van de doelgroep. 

Als opkomende professional wil ik doormiddel van mijn onderzoek, de sociale professionals handvatten geven, hoe zij jongvolwassen kunnen ondersteunen om met hun eenzaamheidsproblematiek om te gaan. De kennis die ik heb opgedaan tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek delen met de sociale professionals zodat zij hiervan ook kunnen leren.

Ik wil de komende tijd leren, hoe ik als opkomende professional samen met mijn collega’s verschillende interventies en bijeenkomsten kan organiseren voor maatschappelijk problemen. En mijn kennis uitbreiden omtrent het sociale werk."

Studente Siham vertelt over haar afstudeeronderzoek naar professionals en eenzame jongeren

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact