Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

28-04-2015: Onderzoeksrapport 'Nieuwe publieke ruimtes' beschikbaar

Het sociale landschap in Nederland is in een hoog tempo drastisch aan het veranderen. Al geruime tijd zijn de bakker, de groenteboer en andere kleine winkels grotendeels van het buurttoneel verdwenen. De ‘oude’ buurtwinkels vervulden een belangrijke sociale functie. Zij zorgden voor een zekere publieke familiariteit of vertrouwdheid. Buurthuizen, wijksportvoorzieningen, buurtbibliotheken, verzorgingstehuizen en andere wijkaccommodaties kunnen deze sociale functie eveneens vervullen. Maar met de transformatie van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiestaat verdwijnen ook deze plekken van ontmoeting steeds meer.

In Rotterdam, maar ook in andere (grote) steden ontstaan er steeds meer nieuwe publieke ruimtes. Soms nemen instellingen het initiatief, soms ontstaat het vanuit burgers. En soms is er sprake van co-creatie en vinden instellingen en bepaalde groepen bewoners elkaar in het creëren van een multifunctioneel centrum of een aantrekkelijke groene buitenruimte. In alle gevallen hebben bewoners – in de rol van bezoeker of vrijwilliger – een prominente rol bij het ontstaan en voorbestaan van deze publieke ruimtes. Publieke ruimtes zijn daarmee ook op te vatten als een vorm van zelforganisatie: als een proces waarin mensen elkaar vinden rondom een idee, initiatief, ideaal of belang. Deze nieuwe publieke ruimtes kunnen op veel enthousiasme rekenen bij (lokale) overheden. Steeds nadrukkelijker verlangen overheden een zelfredzame, verantwoordelijke, zorgzame en bovenal een actieve houding van burgers.

Het is lange tijd vanzelfsprekend geweest dat sociale professionals de verantwoordelijkheid hadden om publieke ruimtes te beheren en activiteiten te organiseren. De tijd dat de gemeenten de welzijnsaccommodaties betalen is echter voorbij, mede als gevolg van bezuinigen. Daarnaast past de formule van zelfbeheer prima bij het door de overheid gewenste actief burgerschap. Nu er bij de nieuwe publieke ruimtes sprake is van zelforganisatie, is de vraag of er nog een rol is weggelegd voor de sociale professional en hoe die rol er dan uitziet. De hoofdvraag in deze studie luidt daarom als volgt: ‘Welke functies vervullen nieuwe publieke ruimtes in de wijk en welke rol speelt de ‘nieuwe sociale professional’ hierbij?’

Volledig rapport - Nieuwe publieke ruimtes  Els de Jong, Anne Kooiman en Jurriaan Omlo

 

 

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact