Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

31-01-17: Toeval bestaat niet

31-01-17: Toeval bestaat niet

De publicatie ‘Toeval bestaat niet’ is een interessante publicatie van het landelijk programma Integraal werken, waarin ook de Werkplaatsen Sociaal Domein in participeren. Uitgangspunt van de publicatie is de veronderstelling dat de samenwerking tussen sociale (wijk)teams en buurtbewoners en buurtinitiatieven kan worden gezien als één van de oplossingen om preventief en wijkgericht werken goed vorm te kunnen geven. Tegelijkertijd geven diverse onderzoeken aan dat juist deze taken achterblijven in de ontwikkeling van sociale (wijk)teams, hieronder vallen: het versterken van lokale netwerken, onderlinge steun en betrokkenheid van burgers.

De publicatie bevat vier praktijkverhalen van gemeenten waarin wijkteams aan geven dat de samenwerking met vrijwilligers en burgerinitiatieven goed verloopt en waar preventieve interventies hoog op de agenda staan. Zo is in Overbetuwe de keuze gemaakt om vrijwilligers in de teams te betrekken en doen in Nijmegen vrijwilligers de eerste intake van het wijkteam. In Nijmegen, Haarlem en de Noordoostpolder zijn bovendien buurtwerkers of opbouwwerkers in het wijkteam aangetrokken. Naast de vier verhalen over de waarde van gewone gesprekken, laagdrempeligheid, koffie drinken en samen een plan trekken geeft de publicatie enkele aanzetten voor wijkteams om tot een (betere) samenwerking met actieve bewoners en buurtinitiatieven te komen.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact