Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Publicatie Handreiking kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen

01-06-17: Publicatie Handreiking kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen

De handreiking is een aanzet om met methodische aanknopingspunten relatiegestuurde hulp- en dienstverlening aan te leren, bijvoorbeeld binnen wijkteams of onderdelen van welzijnsorganisaties. De handreiking wil een bijdrage leveren aan goede hulpverlening waarin naast protocollen en andere (externe) instrumenten tevens relationele aspecten meegenomen worden in het kwaliteitsbeleid. De handreiking kan ook elders worden ingezet, bijvoorbeeld door werkplaatsen sociaal domein in de rest van het land.

Deze handreiking biedt handvatten voor de praktische uitvoering van oefeningen als het inzetten van een deugdenkader en een omgangsoverleg als gespreksmodel. Enkele instrumenten die in de handreiking worden beschreven zijn in het voorjaar van 2016 ingezet binnen leerkringen voor wijkteams van de Wmo-werkplaats Rotterdam, de voorloper van de huidigeWerkplaats. De ervaringen die toen zijn opgedaan worden in de handreiking als varianten beschreven. In het najaar van 2017 zal de werkplaats wederom leerkringen op maat verzorgen voor wijkteams waarbij 'Kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen' naar alle waarschijnlijkheid één van de onderdelen zal zijn.

De in deze handreiking beschreven instrumenten komen voort uit eigen actieonderzoek, uitgevoerd met maatschappelijk werkers van MDRplus

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact