Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Publicatie: ‘Op weg naar samenspel’

Voor veel wijkteams en professionals in het sociaal domein is het inmiddels een heuse opdracht om samen met het ‘informele’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Eén van de twee voormalige werkgroepen van de werkplaats heeft zich afgelopen jaar gericht op de dynamiek en het samenspel tussen formele en informele zorg en ondersteuning. De bevindingen, verhalen en opgebouwde ervaringskennis zijn samengebracht in de bundel 'Op weg naar samenspel'.

De bundel neemt de lezer mee in het ontwikkeltraject van de werkgroep waar acht werkgroepbijeenkomsten en vier focusgroepen de centrale activiteiten vormden. Beleidsmakers, uitvoerende professionals en docentonderzoekers werkten samen met onder andere buurtbewoners, initiatiefnemers, zorgmanagers, wmo-consulenten en wijkteamleden.

De bundel zoekt naar een eenduidige betekenis van zowel ‘informaliteit’ in het sociaal domein als wat wordt verstaan onder ‘samenspel’. Enkele kritische essays reflecteren op de bevindingen en input uit de regio. Elk van de zes hoofdstukken wordt vergezeld met een kader waarin één of meerdere praktijkvoorbeelden centraal staan. De bundel wordt afgesloten met aanbevelingen voor beleidsmakers, professionals en bewoners. Opvallende bevindingen zijn dat in de beleving formeel en informeel niet tegenover elkaar staan, maar onlosmakelijk 'als yin en yang' met elkaar zijn verbonden. Bovendien meten veel (grote) organisaties zichzelf een hybride karakter aan: ze zien zichzelf als zowel formeel als informeel of op het grensvlak. En juist deze 'mix' is nodig om écht gezamenlijk, in samenspel, aan maatschappelijke vraagstukken te werken.

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is onlangs haar twee werkjaar in gegaan. Tot aan zomer 2018 zullen drie werkteams aan de slag gaan in de regio, samen met de dagelijkse praktijk. De thematiek ‘formeel-informeel’ blijft ook in het tweede jaar één van de thema’s waaraan de werkplaats aan blijft werken.

Naar aanleiding van de bundel is onlangs een artikel verschenen op Sociale Vraagstukken.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact