Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

13-05-18: Burgerkracht als doorzettingskracht

13-05-18: Burgerkracht als doorzettingskracht

Vanaf oktober 2017 is ‘Werkteam 2’ van de Werkplaats, bestaande uit beleidsmakers, sociaal professional, docentonderzoekers, sociaal ondernemers, vrijwilligers en bewoners’, actief binnen deze thematiek. Het werkteam richt zich als ‘ongepast’ team op concrete bewonersproblemen. Het team komt achter de voordeur van formele instellingen en schuift bij ditmaal bij hén aan de keukentafel.

Na de startbijeenkomst startten we met een kleine groep, maar in een maand tijd groeiden we van drie, naar vier, naar zeven werkteamleden. Dankzij de open oproep op de Werkconferentie kwamen hier veel aanmeldingen bij, ook uit andere gemeenten dan Rotterdam, zodat we in november met z'n veertienen de eerste 'echte' werkteambijeenkomst houden. Na alle brainstorms van de afgelopen weken zetten we die middag onze koers uit: we draaien het begrippenpaar om (‘informeel-formeel’ in plaats van ‘formeel-informeel’), we richten ons op bewonersvragen en we gaan ludiek en 'ongepast' te werk. Burgerkracht als doorzettingskracht! Met drie thema’s wil het werkteam aan de slag: de mantelzorgboete, huisuitzetting en radicalisering jongeren.

We lezen ons in, horen ervaringsverhalen van bewoners en we organiseren keukentafelgesprekken bij formele instellingen om de beïnvloedingsruimte te verkennen. Een tafelkleed, een placemat en potten en pannen maken duidelijk: formeel schuift ditmaal bij informeel aan tafel. De politieke dimensie van dit thema wordt steeds duidelijker, dus stappen we in april en mei meerdere malen het stadhuis binnen.

Het blijkt lastig om voor écht een doorbraak te zorgen. Bovendien lukt het onvoldoende om alle drie de geformuleerde thema's echt op te pakken. Het werkteam blijkt zelf ook een onvoorspelbare dynamiek te kennen. Waar we snel groeiden van drie tot veertien leden, zien we na deze piek het aantal actieve leden enigszins afnemen. Ditzelfde geldt helaas voor de actieve deelname vanuit de hele regio. Wel is een stevig kernteam ontstaan van zo'n zeven personen. Hiernaast proberen we het leertraject van het werkteam vorm te geven en toe te passen, maar ook dit blijkt door ieders vrijwillige en wisselende deelname lastig. Desalniettemin zijn we aan het werk en brengen we de gewenste verandering van leren naar doen in de praktijk. We gaan veel op pad, zetten volop ervaringskennis in en we blijven doorgaan tot een doorbraak is gerealiseerd.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact