Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

15-01-2015: Oproep Vinger aan de pols van de nieuwe jeugdhulp

Oproep: Vinger aan de pols van de nieuwe jeugdhulp
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Deze wetswijziging heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en efficiënter en effectiever te maken. Redenen voor deze stelselwijzing zijn de al lang in het oog springende problemen in de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, de stijging van de kosten, de klachten over lange wachtlijsten enzovoorts. De wet voorziet vooral in een bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden. Deze transitie van verantwoordelijkheden en bekostiging moet tevens gepaard gaan met een andere manier van werken van professionals en hun organisaties (transformatie). Meer regie bij de gezinnen; demedicalisering en ontzorgen; snelle hulp op maat en integrale aanpak zijn de ambities van de nieuwe wet die de professionals door een andere manier van werken zullen moeten gaan waarmaken.

Pedagogiek in Praktijk wil graag de vinger aan de pols houden van deze majeure operatie. Verandert er werkelijk iets of is het ‘oude wijn in nieuwe zakken’? Zijn de veranderingen ook verbeteringen voor kinderen, ouders, jongeren of professionals? Kortom: wat merkt u van de transformatie?

We zijn benieuwd naar uw problematische of mooie ervaringen. Deel uw ervaringen met de lezers van Pedagogiek in Praktijk in maximaal 450 woorden. Zo kunnen we met elkaar de ontwikkelingen kritisch volgen.
Bijdragen ontvangen we graag aan het begin van iedere oneven maand op eindredactie@pedagogiek.nu

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact