Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Wat werkt voor de doorontwikkeling van sociale wijkteams?

In de periode november 2016 - juni 2017 heeft de werkgroep 'Doorontwikkeling sociale wijkteams' samengewerkt om van en met elkaar te leren. Hierbij warenprofessionals betrokken uit de BAR-organisatie en de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen die:

 • in wijkteams werken, zowel wijkteamleiders als wijkteammedewerkers;
 • betrokken zijn bij het maken van beleid voor wijkrteams, zoals managers van (zgn. moeder)organisaties en beleidsambtenaren;
 • werkzaam zijn als docentonderzoeker bij een hogeschool.

In de regio van de werkplaats zijn 65 zeer verschillende wijkteams actief. Sociale wijkteams zijn de pilotfase nog niet voorbij en in veel gemeenten en organisaties staat de uitdaging centraal om de wijkteams door te ontwikkelen en aan te passen aan de nog steeds groeiende kennis en praktijk. In de werkgroep is in zeven bijeenkomsten en verschillende uitwisselingen in de regio samen gezocht naar de opgave, ruimte en grenzen van wijkteams, successen van de kracht van preventie en collectieve oplossingen en gouden tips voor samenwerking met het medisch domein.

Hiermee werd een antwoord gezocht op de vragen:
Wat is het optimale model tussen de nulde en de tweede lijn?
Hoe komen we tot een integraal dienstverleningsconcept van de nulde naar de tweede lijn? 

De bijeenkomsten en uitwisselingen hebben vakkenis en praktijkkennis opgeleverd die samengevat kan worden in:

Wat werkt voor de doorontwikkeling van sociale wijkteams:

 • ontmoeting draagt bij aan betere verbinding tussen professional en bewoner én tussen beleidsprofessional en professionals in wijkteams.
 • de opgave van het wijkteam bepaalt mede de afstand of nabijheid in en met de wijk.
 • overeenstemming over doel/prioriteit bepaalt mede eigen kracht wijkteam.
 • betere aansluiting specialisten én meer aandacht voor preventie draagt bij aan behoefte, (ver)beter(d)e ondersteuning burger én kostenbeheersing.
 • focus op delen van successen levert werkzame factoren op maat die meegenomen kunnen naar eigen werkgebied.

Wat is noodzakelijk voor de doorontwikkeling van sociale wijkteams:

 • ruimte van de professional dient gefaciliteerd te worden.
 • transformatie bij ambtelijke, moeder-en netwerkorganisaties dient bevorderd te worden om zo bij te dragen aan meer focus, gezamenlijke doelen, prioriteiten en kaders.

Voorlopige conclusies ten aanzien van de doorontwikkeling van sociale wijkteams:

 • Diversiteit in de startpositie van gemeenten is groot. De startpositie wordt bepaald door samenstelling, opgave en aantal wijkteams, rol gemeente -beleidsmaker, regie, werkgever-, kwaliteiten teamleden, rol en functie teamleider, bewonersbetrokkenheid en bestuurlijke ontwikkeling.
 • Doorontwikkeling is (nog) niet (overal) mogelijk, omdat wijkteams nog volop in ontwikkeling zijn.
 • Dilemma’s van de transformatie zijn erkend door betrokkenen en er is oog voor positieve ontwikkelingen, maar randvoorwaarden zijn noodzakelijk voor doorontwikkeling sociale wijkteams.
 • Samenwerking 0e, 1e en 2e lijn optimaliseren is mogelijk, wanneer o.a. duidelijk is wanneer de expertise op de 0e, 1e en 2e lijn beter aansluit op de behoefte en ondersteuning van de bewoner. 
 • Ondersteuning in het sociaal domein optimaliseren is mogelijk, maar ondermeer zijn de volgende randvoorwaarden  noodzakelijk op: 
  • individueel niveau (professional): autonomie, competentie en verbinding;
  • organisatieniveau (wijkteam): ruimte voor experimenten en faciliteren ruimte voor de professional (autonomie);
  • gemeentelijk niveau (beleid): kaders en prioriteiten stellen over o.a. experimenteerruimte, tijd voor reflectie, stilstaan en leren over eigen grenzen heen te kijken.

Overzicht van de leeropbrengsten van de werkgroep 'Doorontwikkeling sociale wijkteams':

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact