Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuws vanuit de werkteams

Nieuws vanuit de werkteams

Werkteam 1. Verbinding tussen gezondheid en sociaal domein

Ondanks de komst van de coronamaatregelen is het gelukt om tot aan de zomer van 2020 veel werk te verzetten.Zo is ons werkplan vastgesteld (februari), onze visie uitgeschreven (juni) en het uitvoeringsplan vastgesteld (juli). Deze stukken bieden leervragen en ontwikkeldoelen tot zomer 2021. In september hebben we de draad weer opgepakt Naast dat we het belangrijke vinden om steeds stil te staan hoe het met iedereen en zijn of haar organisatie gaat, het delen van publicaties en nieuwtjes, gaan we ook inhoudelijk door.

De eerste opdracht was het concretiseren van de vraagstukken voor de minorstudenten van de Minor Gezond bewegen en het daadwerkelijk koppelen van studenten met praktijkpartners. De vier vraagstukken zijn: De scootmobiel: oplossing of hindernis?, Sleutelpersonen voor vitaliteit, Positieve gezondheid binnen zorg en welzijn én Postieve gezondheid in de wijk. Social Work-studente Zoë Jansen vertelt er hier meer over.

Het concept van Postieve gezondehid krijgt binnen het werkteam de volle maar ook kritische aandacht. Wat kunnen we hiermee? In december organiseert het werkteam een kenniscafé over Positieve egezondheid.

 

Werkteam 2. Armoede en schulden

In juli en september is tijdens een aantal werkteambijeenkomsten gewerkt aan een duidelijke focus en afbakening van het thema Armoede & Schulden. Inmiddels is gekozen voor pilots met de groepen jongeren en statushouders én een mogelijke risicogroep die van aankomende alleenstaande ouders. Door praktijkvoorbeelden vanuit verschillende perspectieven met elkaar te bespreken, is de laatste keer het belang van een combinatie van technische aspecten/expertise én sociaal aspecten bij preventie en vroegtijdige curatie van schulden opgemerkt.

De komende tijd zal met aandacht voor de meerstemmigheid in het werkteam gezocht worden naar concrete werkzame elementen om in te zetten in de pilots. Dit doen we door zelf in gesprek gaan met betreffende jongeren en statushouders, maar ook door actuele praktijksituaties te analyseren. Wat we uitproberen en leren, vullen we aan met informatie uit verschillende (theoretische én ervaring/praktijk) kennisbronnen en zal op de website gedeeld worden.

 

Werkteam 3. Vernieuwing van integrale aanpak bij multiproblematiek

Het werkteam Integrale samenwerking bij Multiproblematiek is later opgestart in mei en komt sindsdien eens per maand samen. In juni, juli en september heeft een kleine groep gewerkt aan het uitwerken van een gezamenlijke opgave. Inmiddels bestaat het werkteam uit professionals van het Centrum voor Dienstverlening, Dock, verschillende afdelingen van de gemeente Rotterdam, Enver, MEE Rotterdam, Antes én docent-onderzoekers van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam. Zij zoeken op systematische wijze naar wat belemmert en wat werkt om tot integrale samenwerking bij multiproblematiek te komen. De eerste stap is om gezamenlijk vanuit casusbesprekingen te analyseren welke feitelijke én ervaren belemmeringen en werkzame factoren er zijn in complexe casussen met multiproblematiek.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact