Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

01-02-17: Nieuws van de Werkplaatsen

01-02-17: Nieuws van de Werkplaatsen

De 14 Werkplaatsen Sociaal Domein hebben inmiddels allemaal vorm gekregen en zijn op stoom geraakt. Verspreid over heel Nederland trekken hogescholen en gemeenten gezamenlijk met zorg- en welzijnsorganisaties uit hun regio. De vorm en invulling is overal net iets anders. Zo varieert het aantal gemeenten van vier tot meer dan tien en werken in sommige Werkplaatsen meerdere lectoraten binnen de Werkplaats samen en het aantal aangesloten gemeenten varieert van vier tot wel veertien. Ook het aantal en het type samenwerkingspartners verschilt enorm. De Werkplaats in Zwolle werkt bijvoorbeeld samen met bewonersorganisaties en in Nijmegen wordt samengewerkt met een ROC. De Werkplaatsen Noord-Holland en Utrecht opereren bovendien in een veel groter samenwerkingsverband, resp. het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland en het Kennisplatform Utrecht Sociaal.

De Werkplaatsen richten zich de komende tijd op ruim dertig verschillende thema’s. Om een idee te krijgen: aan het thema jeugd werken onder andere de werkplaatsen Zwolle, Twente, Noord-Holland en Leiden-Den Haag. Eenzaamheid is een leidend thema in Friesland, Nijmegen en Noord-Holland en het thema armoede en inclusie krijgen in Twente, Noord-Holland en Flevoland de aandacht. De twee thema’s van de Werkplaats Zuid-Holland Zuid worden door meer Werkplaatsen opgepakt, onder andere door de Werkplaatsen Friesland, Zwolle, Utrecht en Noord-Holland (formeel-informeel) en door Nijmegen, Noord en Zwolle (wijkteams). Ook komen onderwerpen al e-health, beweging, vraagverlegenheid en professionalisering in Werkplaatsen aan bod.

Het landelijk overleg van de Werkplaatsen wordt vanuit Movisie voorgezeten door Erna Hooghiemstra, zij volgde onlangs Theo Roes op. Lector Toby Witte schuift vanuit Zuid-Holland Zuid aan bij dit overleg en communicatieadviseur Annika Keij is verbonden aan het landelijk communicatieoverleg van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact