Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuws van andere werkplaatsen

30-10-16: Nieuws van andere werkplaatsen

In september is het boek 'Tussen regels en vertrouwen. Veranderende sociale rollen in de verzorgingsstaat' verschenen onder redactie van Lilian Linders, Dana Feringa, Marianne Potting, Marja Jager-Vreugdenhil. Zij zijn de trekkers van resp. de Werkplaatsen Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, Zuyd en Zwolle. Het boek bevat verhalen van de situatie in Nederland na de transformatie: hoe zijn de verhoudingen in de dynamiek en welke rollen nemen we nu eigenlijk in? De verhalen van zorgprofessionals, vrijwilligers en cliënten van een grote diversiteit aan praktijken zoals een sociaal wijkteam, een voedselbank, zorg rondom jonge moeders, jeugdzorg en jeugdraden laten zien hoe de verschillende spelers in de praktijk gestalte geven aan en soms worstelen met het realiseren van (nieuwe) idealen.

Het boek biedt handvatten om de sociaal ethische kant van de praktijk zichtbaar en bespreekbaar te maken. Het reflecteert op de ontstane dynamiek en laat zien dat de spanningen tussen overheid, instellingen, professionals en burgers kunnen worden verlicht door het vinden van de balans tussen regels en vertrouwen. Lees ook het artikel op Sociale Vraagstukken.


Voorafgaand aan dit boek is in 2015 onder redactie van de auteurs de casuïstiekbundel 'Stilstaan om vooruit te komen' rond het thema informele ondersteuning verschenen. Aan deze bundel voor professionals en docenten hebben Werkgroep-leden Rob Arnoldus en David ter Avest meegewerkt. 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact