Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Studentenpresentaties over Positieve gezondheid

Studentenpresentaties over Positieve gezondheid

Afgelopen maandag 25 januari vonden de eindpresentaties plaats van de minor 'Gezond meedoen door Sport en Bewegen' van Hogeschool Rotterdam. In het bijzijn van verschillende praktijkorganisaties presenteerden twee studentengroepen met succes hun bevindingen en onderzoeksresultaten over positieve gezondheid binnen welzijn en zorg én in de wijk. Dit thema heeft afgelopen periode centraal gestaan bij het werkteam Gezond-sociaal van de Werkplaats, zoals ook tijdens het kenniscafé in december 2020. 

Sinds september 2020 werkt de Werkplaats samen met de minor die zich richt op leefstijl sensitiviteit, met sport en bewegen als middel. In deze minor onderzoeken vierdejaarsstudenten van verschillende opleidingen de mogelijkheden om gezond gedrag en een gezonde leefstijl te stimuleren bij verschillende (risico)doelgroepen. In opdracht van het werkteam Gezond-sociaal zijn dertien studenten aan de slag gegaan met vier verschillende vraagstukken die spelen in de regio. De vraagstukken gaan over de rol van de scootmobiel als Wmo-voorziening, de rol van sleutelpersonen en beweegaanbod en de kansen van Positieve gezondheid.

Studenten Demi, Viktor en Gabriëlle hebben onderzoek gedaan naar wat de gemeenten Vlaardingen, Barendrecht en Capelle nodig hebben om de beleving van de gezondheid van de wijk te bevorderen vanuit de visie van Positieve gezondheid. Op basis van interviews en enquêtes kregen zij inzage in de kansen die Positieve gezondheid biedt en behoeften van bewoners naar (sport)activiteiten en ontmoetingsplekken. Studenten Danial, Zoë en Kwena hebben gekeken naar hoe Positieve gezondheid (beter) geïmplementeerd kan worden bij praktijkorganisaties ROGplus, WelzijnCapelle en SOL Netwerk. Uit het onderzoek bleek dat de positieve benadering en de brede blik op gezondheid kansrijk is, waarbij specifiek aandacht is voor eenzaamheid. Na de posterpresentaties volgde, op basis van de bevindingen, een goede discussie met de aanwezige praktijkpartner over een aantal punten van de aanbevelingen en de invloed van de Coronatijd op de onderzoekensresultaten.

Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van de verbinding tussen studenten van verschillende opleidingen, praktijkorganisaties en de Werkplaats. Leerrijk voor studenten. En alle praktijkpartners hebben, ondanks deze lastige tijd, goede ondersteuning kunnen bieden en hun netwerken ingezet om het praktijkgedeelte van het onderzoek uit te kunnen laten voeren.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact