Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Leren met je hart, hoofd en handen

Leren met je hart, hoofd en handen

Centraal staan de leeropbrengsten van één van de onderzoeken van de Werkplaats over Van en met elkaar leren. Passend binnen de doelstelling van de Werkplaats delen we de opgedane inzichten graag met andere professionals als ook MEEK2, waar ervaren trainers opleidingen aanbieden aan verschillende professionals binnen het Sociaal domein. De  trainers maken jaarlijks tijd vrij voor onderlinge kennismaking en nieuwe inspiratie.   

Dit keer werd nieuw nieuwe inspiratie verzorgd door Mirjam Karsten, coördinator, en Elizabeth van Twist, onderzoeker bij de Werkplaats vanuit de hogescholen. Elizabeth onderzocht de werkzame factoren van Van en met elkaar leren binnen een werkteam van de Werkplaats. Daarbij was ook aandacht voor wat professionals zelf nodig hebben om te kunnen leren, hoe en wanneer het beklijft en dat werd op een afwisselende wijze gedeeld met alle trainers.

Het interactieve programma over Van en met elkaar leren begon met een parabel van Toon Tellegen met een les van de Zwaan. Een moment om stil te staan bij wat leren allemaal kan zijn. Willen professionals hun vakbekwaamheid vergroten en hun professie versterken dan is professioneel leren binnen trainingen en opleidingen van groot belang. Juist een combinatie van theorieleren, sociaal leren en ervaringsleren, maakt dat er Van en met elkaar geleerd wordt. Zo wordt de (impliciete) ervaringskennis van professionals zelf benut. Er werd tijdens de workshop nieuwe informatie in de vorm van zowel theoretische als ervaringskennis gedeeld. Door de uitwisseling en door ervaringsoefeningen werd kennis gecombineerd en dus gecreëerd. De workshop verbond het leren met je hart (sociaal), hoofd (theorie) en handen (ervaring) en er was ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe dit al onderdeel is van het opleidingsaanbod van de trainers. Volgens aanwezigen zorgde dit voor nieuwe inspiratie en bewustwording.

De wisselwerking met MEEK2 trainers heeft de workshopleiders Elizabeth van Twist en Mirjam Karsten ook de nodige inspiratie gegeven.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact