Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Krachtgericht werken binnen een lineair verantwoordingsysteem, een opgave…

Zorgorganisatie Centrum voor Dienstverlening  (CVD) werkt al enkele jaren met de methodiek Krachtwerk. Deze methodiek heeft als basis het opbouwen en behouden van een goede en effectieve werkrelatie. Dat gebeurt onder andere door het inventariseren van de krachten die cliënten tot hun beschikking hebben. Vanuit die werkrelatie wordt er samen gewerkt aan het herstel van de cliënt. Het opbouwen van een werkrelatie is een proces dat per persoon anders verloopt en daardoor bij de een langer zal duren dan bij de ander. 

In Rotterdam is een lineair systeem ontwikkeld voor zorgaanbieders waarbinnen de begeleiding plaats moet vinden. Zo moet bijvoorbeeld na vier werken een leveringsplan zijn opgesteld waarin staat hoe je met elkaar gaat samenwerken om de resultaten te bereiken. De praktijk is echter weerbarstiger. Het werken volgens de krachtgerichte methodiek maakt dat de informatie die je hebt om de werkwijze te kunnen beschrijven na vier weken soms summier is, omdat het opbouwen van een werkrelatie een persoonlijk proces is.

De druk die wordt ervaren vanuit het verantwoordingssysteem maakt dat het in de begeleiding soms belangrijker lijkt om een goed leveringsplan te schrijven dan de aandacht te hebben bij het opbouwen van een werkrelatie. Het inhoudelijk werken en het verantwoorden van zorg worden zo twee naast elkaar lopende wegen waardoor het voelt alsof er extra werk moet worden gedaan. Het CVD heeft de Werkplaats gevraagd om samen een reader te ontwikkelen waarin de belangrijkste uitgangspunten van het krachtgericht werken geïntegreerd zijn met het Rotterdamse systeem.

Een waardevolle opdracht, omdat het ons duidelijker maakt hoe en waar professionals druk ervaren van een verantwoordingssysteem en de effecten daarvan op de werkrelatie. Met het maken van een reader en een bijbehorende training willen we professionals van het CVD handvatten geven om hier op een meer ontspannen manier mee om te gaan en de krachtgerichte manier van werken als uitgangspunt te nemen. Het in deze samenwerking met elkaar verkennen van de knelpunten en het vinden van oplossingsrichtingen heeft de Werkplaats weer nieuwe inzichten gegeven die gedeeld kunnen worden. We laten later dit jaar weten hoe we dat willen gaan doen. 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact