Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Aan de slag met de Doorbraakmethode

Aan de slag met de Doorbraakmethode

Donderdag 21 januari vond het tweede online kenniscafé plaats van de Werkplaats, in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden.

Met een interactief programma werd door deelnemers uit het hele land kennisgemaakt met de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden.

Na een korte inleiding door lector Guido Walraven (Hogeschool Inholland) lichtte het werkteam haar missie toe. In het werkteam werken DOCK, CVD, Enver, Antes, Sociale Dienst Drechtsteden, Gemeente Rotterdam en beide hogescholen aan een betere, duurzame en complementaire samenwerking rondom multiproblematiek. Centraal in deze zoektocht staat het leveren van maatwerk, passend bij de leefwereld van het gezin. De Doorbraakmethode is een voorbeeld om te komen tot het bieden van maatwerk.

Manuel van der Hoek en Marieke Dengerink van Instituut voor Publieke Waarden namen iedereen mee in de opgaven waar we voor staan, de bestaans(on)zekerheid die professionals uitdagen en hoe te komen van willekeur naar maatwerk. Wijkcoach Rick Hallers deelde ervaringen met de Doorbraakmethode in de Almelose praktijk. Vervolgens is in twee 'Casuskraaksessies' aan de slag gegaan met een casus uit de dagelijkse praktijk.

In de plenaire afsluiting werd, met gebruik van een digitaal Jamboard, duidelijk dat veel aanwezigen graag aan de slag willen gaan met de Doorbraakmethode!

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact