Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Inspirerende focusgroepen in de regio

19-04-17: Inspirerende focusgroepen in de regio

Uiteindelijk hebben ruim 40 personen deelgenomen, waaronder initiatiefnemers, wijkteammedewerkers, wmo-consulenten, beleidsmedewerkers, vrijwilligers, docenten, en anderen. Bij ieder gesprek stonden voor de praktijk relevante onderwerpen centraal, naast het overkoepelende thema (samenwerking formeel-informeel) dat bij ieder gesprek gelijk was. Dit maakt dat de gesprekken op onderdelen vergelijkbaar zijn, maar ook juist unieke, lokale opbrengsten hebben opgeleverd.

Bij de focusgroep in Dordrecht stond culturele ontmoetingsplek DOOR centraal. In dit gesprek is uitgebreid stilgestaan bij de rol, positie en identiteit van een culturele ontmoetingsplek die in toenemende mate te maken heeft bijzondere doelgroepen en ontwikkelingen in het sociaal domein. De focusgroep in Rotterdam is georganiseerd rondom bewonersinitiatief Zorgvrijstaat Rotterdam West. In dit gesprek is, met behulp van een casus uit de dagelijkse praktijk, uitgebreid stilgestaan bij de formele en informele aspecten van het sociaal domein en hun (gewenste) wisselwerking. In Schiedam schoven veel betrokken buurtbewoners aan in de focusgroep waarin onderwerpen als maatwerk, ontregelen en positieangst de revue passeerden. Twee Schiedamse buurtinitiatieven gaven kleur aan de oprechte ervaringen die werden gedeeld. In de focusgroep in Vlaardingen stond de vraag centraal hoe gebruik te maken van vrijwillige inzet en burenhulp om hiermee het netwerk van kwetsbare mensen te vergroten. Deze en andere vraagstukken zijn verkend waarbij er veel aandacht was voor de onderwerpen samenwerken en incidentele ondersteuning.

Het inzetten van focusgroepen is over het algemeen als zeer prettig en vruchtbaar ervaren. Geheel afhankelijk van de opbrengsten en de wensen van de praktijken krijgen de focusgesprekken een follow-up. In iedere gemeente is dit anders. In sommige gemeenten wordt er reeds werk gemaakt van gehoorde signalen, in een andere gemeente krijgt het gesprek een vervolg binnen een bestaand netwerk of programma. De Werkplaats blijft indien gewenst betrokken bij toekomstige ontwikkelingen. De verwachting is dat er nog voor de zomer een vijfde focusgroep wordt georganiseerd.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact