Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

De impact en inspiratie van leerkringen in Rotterdam

Tijdens het implementatietraject van de Werkplaats Sociaal Domein (voorheen WMO-werkplaats Rotterdam) hebben betrokken wijkteamleden, vraagwijzer-consulenten, wijkteamleiders, staf/beleidsmedewerkers, en wijknetwerkpartners laten zien dat er meer dan voldoende expertise in huis is voor zelfsturing van de professional. Door professionals uit de praktijk, van praktijkonderzoek en onderwijs samen te laten leren en samen te laten werken, kan het werk in het sociaal domein veranderen, verbeteren en vernieuwen. Eén van de belangrijkste succesfactoren van de wijkteams, vraagwijzers en hun netwerkpartners is de gedrevenheid sociaal professionals. Zij zien kansen en zijn bereid op (ver)nieuw(d)e wijze te werken en te leren (transformatieleren).

In de leerkringen hebben zij gewerkt aan het beter toerusten van sociaal en integraal vakmanschap in Rotterdam. Hiermee is op verschillende wijze onder andere vormgegeven aan het verbinden van de ‘operationele onderstroom’ met de ‘beleidsmatige bovenstroom’. Door het uitvoeren van de door de Werkplaats Sociaal Domein geïnitieerde leerkringen – in 2014 en 2015 – hebben de wijkteams en (verbrede) vraagwijzers een ontwikkelende rol gespeeld bij het overdraagbaar maken van opgedane praktijkkennis. Vanuit het perspectief van de gemeente worden de leerkringen gezien als ‘vehicel’ waar relevante praktijkpartijen bij betrokken zijn, zich verbinden en een meer duurzame visie hanteren’ wat het proces van het ‘nieuwe doelgericht samenwerken’ ondersteunt.

De leerkringen ‘op maat’ en de themaleerkring in 2016 hebben de betrokken professionals, zoals zij zelf zeggen, meer bewustwording en reflectie opgeleverd (zowel als individu als team). Zij hebben hiermee de ruimte gekregen om nieuwe oplossingen en werkwijze te implementeren. Daarnaast is het teamproces versterkt en hebben de professionals van elkaar kunnen leren door breed, generalistisch te kijken en te handelen. Wijkteamleiders en wijkteamleden geven aan dat het samenspel op deze wijze hen meer energie geeft en daarbij concrete acties ten aanzien van kwaliteitsbewustzijn- en verbetering oplevert. Naar mening van de deelnemers hebben de leerkringen impact gehad. Professionals hebben zelf invulling kunnen geven aan hun eigen professionalisering en het veranderen, verbeteren en vernieuwen van het werk in het sociale domein. Een resultaat waarop de Werkplaats Sociaal Domein trots is en vraagt om borging en continuïteit de komende tijd.

Het implementatietraject (leerkringen) van de Werkplaats Sociaal Domein is op 30 juni 2016 afgerond. Op deze website kunt u o.a. de blogs over de laatste leerkringen, het verslag van de werkconferentie ‘Werken in wijkteams: kansen en dilemma’s voor de nieuwe sociaal werker’ en een samenvatting van de opbrengsten van de voormalige WMO-werkplaats 2013-2016 vinden. Ook vindt u hier na de zomervakantie meer informatie over de nieuwe regionale werkplaats Sociaal Domein, Zuid-Holland Zuid. Tot slot zullen de leerkringen als inspirerende leeromgeving in het Leerhuis (Tribop; digitaal platform voor deskundigheidsbevordering) worden opgenomen.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact