Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

‘Ik kwam niet meer aan hulpverlening toe’

‘Ik kwam niet meer aan hulpverlening toe’

Bewustwordingsmethodiek
Ingrid Boogaard van Krachtwerk neemt de aanwezigen eerst even mee terug naar 2015, het jaar waarin de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) werd ingevoerd. Ze had het gevoel door de decentralisatie haar kernwaarden als hulpverlener te verliezen. “Ik kwam niet meer aan hulpverlening toe.” Ingrid kwam opgebrand thuis te zitten en is toen gaan nadenken. “Wat ik wilde was terug naar de kern van mijn werk als maatschappelijk werker/hulpverlener. De methodiek Krachtwerk wilde ik opnieuw leven inblazen. Belangrijke vragen daarbij waren: doe ik het goede, doe ik het goed en doe ik het om de goede reden? Het is vooral een bewustwoordingsmethodiek. Uiteraard blijft de verantwoording richting gemeente hierbij belangrijk, maar deze bewustwording is de rode draad. We hebben uiteindelijk het oude Krachtwerk losgelaten en nieuwe methodieken ontwikkeld voor cliënten en medewerkers.”

Het verhaal van Mo
Het verhaal van Mo Janse (54, moeder en oma) begint in 2016 en laat zien wat het resultaat is van de toepassing van Krachtwerk010. Ze verloor haar baan, kwam niet meer aan werk en belandde uiteindelijk in de schulden. “Rekeningen stapelen zich op en dan komt het stukje schaamte: niet om hulp durven vragen. Uiteindelijk resulteerde dat eind 2017 in dakloosheid.” Via het CVD  (Centrum voor Dienstverlening) kwam Mo terecht in een woonvoorziening en na 5 maanden had ze gelukkig weer een eigen dak boven haar hoofd. “Ik was heel erg bezig met ‘ik moet iets gaan doen, ook als tegenprestatie’. Zo kwam ik met Ingrid in contact. Via de methodiek die zij hanteerde leerde ik omdenken en werden problemen voor mij uitdagingen. Ik mocht weer dromen en deze werden uiteindelijk een realistisch doel. Via een mindmap kon ik mijn doel visualiseren en proberen te behalen. De reis ernaartoe was ook waardevol. Zo heb ik mezelf beter leren kennen en teruggevonden. Uiteindelijk heb ik geleerd dat ík moest veranderen en niet de wereld om mij heen.” Mo stelt zich kwetsbaar op door te melden dat ze momenteel een terugval heeft, maar dat ze dankzij de methodiek van Krachtwerk aan de bel durfde te trekken. Ze ziet haar toekomst zonnig in.

Rotterdams maatwerk
Liselore van Ooijen (beleidsadviseur Wmo Rotterdam) licht een specifiek onderdeel van de Wmo toe. “De gemeente is sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor voldoende kwalitatief en kwantitatief aanbod van maatwerkvoorzieningen. Belangrijk uitgangspunt was meer samenhang in de maatschappelijke hulpverlening om bijvoorbeeld de zelfredzaamheid te bevorderen.” Daarbij is het doel belangrijker dan het middel en staat cliënttevredenheid centraal. Uiteindelijk heeft de gemeente 44 zorgaanbieders gecontracteerd voor zorgondersteuning waarbij de gemeente voortdurend een vinger aan de pols houdt en de resultaten meet. “Belangrijk, want in 2019 geeft de gemeente ongeveer 260 miljoen euro uit aan maatschappelijke ondersteuning. Uiteindelijk proberen we zo de zorg nog beter te krijgen in Rotterdam.”

Iedereen heeft talent
Astrid Kraan (staf/management CVD) begint ermee dat het CVD ervan uitgaat dat iedereen talent heeft. Ze vertoont een voor velen, sinds de Wmo, herkenbaar filmpje over ‘de bedoeling’. “Zelfredzaamheid staat centraal en zorgt voor verbinding. We willen in de gemeentelijke structuur Krachtwerk behouden. Het is goed toepasbaar en sluit goed aan bij wat de cliënt nodig heeft.” Vervolgens mogen de aanwezigen gaan terugkijken op de veranderingen in het werkveld sinds de invoering van de Wmo. ‘Hoe is het bij onze organisatie gegaan’. Vooral de eigen ervaring en beleving staat centraal. ‘Welk succes heb je behaald?’. In discussiegroepjes inspireert men elkaar vanuit de aanwezige perspectieven (cliënten, zorg- en beleidsprofessionals, docenten en studenten) hoe eenieder met deze uitdaging in zijn of haar eigen praktijk omgaat. Elkaar helpen om verder te komen is het uitgangspunt.

Resultaten
Pas als je eerst de waarden hebt bepaald kun je  werken aan resultaat. Samenwerking blijkt de rode draad van de discussie-uitkomst, ondanks de verschillende perspectieven. Luisteren naar anderen, geduld hebben en anderen aan het denken zetten. Vooral kijken naar wat werkt. Dichtbij jezelf blijven en vertrouwen zijn andere belangrijke voorwaarden voor een goed resultaat.

Tot slot licht Pascal Collard (OBI) toe welk onderzoek hij is gestart. ”Wij gaan de komende twee jaar observatieonderzoek en interviews doen om te weten wat het resultaat is van de Rotterdamse ondersteuning.” Input van de aanwezigen vandaag is daarbij waardevol en zij zullen dan ook door OBI worden benaderd.

Reacties
Bert (Brede Raad 010): “Ik vond het een heel leuke en interessante bijeenkomst. Goed dat er een onderzoek wordt gehouden. Tip: meer samenwerking en meer van zulke bijeenkomsten.”

Anton Oosthoek, wijkteamleider: “Ik had een meer oplossingsgerichte bijeenkomst verwacht en graag gezien hoe men in de praktijk met de bureaucratie omgaat. Dat vond ik jammer. In die zin voldeed het bij mij niet aan de verwachtingen.”

Marjon Slijper (Pameijer): “Ik vond het heel leuk om met anderen uit het werkveld te praten. Prima bijeenkomst en ik ben weer geïnspireerd.”

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact