Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Op zoek naar een nieuwe balans tussen gezond en sociaal

Op zoek naar een nieuwe balans tussen gezond en sociaal

 In februari is het werkplan van het werkteam sociaal en gezond vastgesteld, waarin de centraal luidt: Wat werkt in de praktijk om preventie in het sociale en gezondheidsdomein te versterken? Vervolgens is door het werkteam een visie opgesteld waarin het centrale, overkoepelende verhaal is beschreven, wat ons helpt en richting geeft voor de komende jaren. Na de zomer gaat het werkteam op verschillende manieren in de regio aan de slag. De uitvoering geschiedt op basis van twee thema’s:

1. De rol van Wmo, wijkteam en welzijnsprofessionals in het kader van versterking van preventie door de sociale basis, en gezondheid te versterken aan de hand van leefstijl
2. Positieve gezondheid en integrale hulpvraag signaleren en doorverwijzen in het sociaal en het gezondheidsdomein

Per thema wordt een werkgroep geformeerd. Een belangrijke uitvoeringspoot is het onderwijs. Na de zomer gaan ruim twintig studenten aan de slag met vraagstukken die spelen binnen het werkteam. Dit zijn zowel derdejaarsstudenten van de opleiding Social work, als vierdejaarsstudenten van verschillende gezondheidsopleidingen. Vraagstukken zijn onder andere het effect van de scootmobiel, preventief beleid, de rol van welzijn en wmo binnen het gezondheidsdomein en de kansen dat het concept Positieve gezondheid biedt.

Als werkteam volgen we beleidsontwikkelingen, schrijven en delen we kennis uit de regio, adviseren we gemeenten en initiëren we nieuwe programma’s, werkwijzen en richten we ons op het beter toerusten van huidige en toekomstige professionals in zorg en welzijn. Met als een van de uitgangspunten aansluiten bij (de veranderwens van) de burger op het gebied van zijn of haar welzijn en gezondheid.

Een eerste stap is een verkenning van verschillende beloftevolle projecten in de regio. In een serie van gesprekken zoeken we naar een nieuwe balans tussen gezond en sociaal in de regio. Zie hier de aparte gesprekken:

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact