Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Gezocht: Lector Sociale Innovatie (0,6 fte) - Vacature

Gezocht: Lector Sociale Innovatie (0,6 fte) - Vacature

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam is, voor een aanstellingsperiode van 5 jaar, op zoek naar een lector Sociale Innovatie voor 3 dagen per week. Wil jij bijdragen aan innovatie van het onderwijs voor aankomend professionals in het sociaal domein? Ben jij gedreven om bij te dragen aan de praktijkgerichte kennisontwikkeling over de transformatie van het sociaal domein? Kun jij onderzoek vertalen naar professioneel handelen van social workers en docenten? Solliciteer dan op deze functie. Sinds 2015 is er veel aan het veranderen in het sociaal domein. Gemeenten hebben op het gebied van jeugd, zorg en welzijn veel taken en verantwoordelijkheden erbij gekregen tijdens dit als transformatie bekendstaande proces. De nadruk in het sociaal werk is komen te liggen op het versterken van een vroegtijdige aanpak (preventie), activering (participatie), gebiedsgericht werken (integraliteit) en interprofessioneel samenwerken (maatwerk) met o.a. de gezondheidszorg. Tegelijkertijd verandert de samenleving fors. Deze omslag en focus vragen om vernieuwing van de manier waarop sociaal werkers de komende jaren worden opgeleid. Van sociaal werkers wordt verwacht dat zij in staat zijn effectief en efficiënt (nieuwe) methodieken bij de uitvoering van sociaal werk in te zetten. Ook de capaciteit om evidence informed te werken aan versterking van de sociale kwaliteit van de samenleving wordt belangrijker. Sociale innovatie: werken aan vernieuwing van sociale methodieken, producten en processen.

Wat ga je doen?

Als lector Sociale Innovatie sluit je zo goed mogelijk aan bij de directe leef- en ervaringswereld van bewoners/cliënten,
vrijwilligers, professionals, docenten en onderzoekers en maak je hiervoor gebruik van (participatief) actieonderzoek. In je werk zet je een combinatie in van praktijkonderzoek doen naar en kennistoepassing van sociale leer- en implementatieprocessen, wetenschappelijke kennis/theorie en praktijkkennis van het sociaal domein. Een essentiële opdracht is het terug laten vloeien van de opgedane kennis naar de opleiding(en) van toekomstige beroepskrachten in het sociaal domein, naar het beleid voor én naar de professionele uitvoeringspraktijk in het sociaal werk.

Je legt nadrukkelijk de verbinding met de kennis- en onderzoekagenda waaraan momenteel het landelijk platform lectoren Social Work werkt op initiatief van MinVWS. De lector opereert binnen dit landelijke programma.

Binnen Hogeschool Rotterdam werk je samen met de bacheloropleiding Social Work en de master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties (MMI). Je hebt als primaire taak om de wetenschappelijke basis van het curriculum te versterken en de opleiding Social Work meer toekomstgericht te maken. Ook leg je verbindingen met de domeinen zorg en techniek en binnen Hogeschool Rotterdam, met Expertisecentrum Maatschappelijke innovatie (EMI) en Kenniscentrum Business Innovation (KCBI) voor wat betreft innovatie en (maatschappelijk) ondernemerschap.

Rol van de lector

 1. Je ontwikkelt kennis over methodieken voor de bevordering van kwaliteit van leven en het functioneren van mensen in kwetsbare situaties, waarbij uitdrukkelijk oog is voor de context waarin professionals werken. Hiertoe verricht je onderzoek naar inhoudelijke vraagstukken die leven in de (regionale) praktijk van het sociaal werk Rotterdam-Rijnmond.
 2. De decentralisatie en daarmee gepaard gaande transformatie van het sociaal domein leidt tot taaie vraagstukken, waarbij verschillende categorieën ‘spelers’ zijn betrokken die ieder eigen belangen, perspectieven, logica’s en vermogens met zich meebrengen en niet door een enkele categorie ‘spelers’ zijn op te lossen. Dit vraagt om kennis van, onderzoek naar, lerende praktijken. Hierbij werk je aan verdieping van kennis over lerende praktijken.
 3. Je draagt zorg voor verspreiding, verbinding en betrokkenheid door samenwerking en uitwisseling met partners (Werkplaatsen Sociaal Domein, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen, cliëntenorganisaties, opleidingen en andere kennispartners zoals InHolland, Erasmus universiteit, Regionale Kenniswerkplaats Jeugd, Platform Lectoren Sociaal Werk) op lokaal, regionaal en landelijk niveau door middel van netwerkvorming, praktijkonderzoek en curriculumontwikkeling sociaal werk.
 4. In jouw rol werk je samen met de lectoren in de onderzoekslijn Inclusie, in het bijzonder ga je nauw samenwerken met de lector Professionele Identiteit (dr. Leonie le Sage). De transformatie in het sociaal domein raakt niet alleen de methodologische vernieuwing. Deze raakt ook de veranderingen in de beroepsidentiteit en beroepscompetenties van de sociaal werker en de wijze waarop sociaal werkers voor het werkveld worden opgeleid. Beide lectoren werken aan de doorontwikkeling van de bacheloropleiding Social Work.

Wat bieden we jou?

 • Contract voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo), met onmiddellijke ingang, voor de duur van vijf jaar.
 • Afhankelijk van ervaring tussen de € 5.797,43 en maximaal € 7.485,19 bruto per maand bij een full time aanstelling (schaal 15).
 • Een werkplek waar je samen met studenten, docenten, onderzoekers en maatschappelijke instellingen sociale innovaties creëert en toepast.
 • Een zelfstandige en dynamische functie.
 • Aantrekkelijke pensioenregeling via ABP

Het team en de werkplek

Maak kennis met je toekomstige collega's

Je komt te werken bij één van de kenniscentra van Hogeschool Rotterdam, in dit geval Kenniscentrum Talentontwikkeling. We ontwikkelen middels praktijkgericht onderzoek kennis, inzichten en oplossingen gericht op het sociale en educatieve domein. Het lectoraat maakt onderdeel uit van de onderzoekslijn Inclusie die grootstedelijke maatschappelijk vraagstukken onderzoekt.

Je werkt samen met professionals, kennisinstituten en opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Wij verbinden op die manier onderwijs, onderzoek en praktijk. Jouw onderzoeken en uitkomsten voeden het praktijkgerichte onderwijs van Hogeschool Rotterdam.  Meer informatie over je collega lectoren vind je hier: hr.nl/talentontwikkeling.

 

Ben jij wie we zoeken?

We zoeken een persoon die:

 • Gepromoveerd is op een thematiek passend binnen de context van de onderzoeksopdracht.
 • Het niveau van het onderwijs versterkt en die de strategie en doelen van opleidingen, beroepspraktijk en kenniscentrum op basis van inzichten uit praktijkgericht onderzoekt en nieuwe ontwikkelingen in het werkveld beïnvloedt.
 • Innovatieve, onderzoeks- en onderwijswerkzaamheden op het gebied van sociaal werk verricht.
 • Een inspirator en rolmodel is voor studenten, docenten en onderzoekers.
 • Een specialist en autoriteit is in het vakgebied en verbinding heeft met het werkveld sociaal werk.
 • Kennis heeft van de specifieke grootstedelijke (Rotterdamse) context.
 • Ruime ervaring heeft in het binnenhalen van externe subsidies.
 • Een sterk landelijk netwerk heeft dat relevant is voor de functie.

Meer informatie over de werkgever is hier te vinden

 

Solliciteren?

Solliciteren kan alleen via de website van Hogeschool Rotterdam. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer voor 17-02-2021

Solliciteer hier

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact