Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

De uitgifte van de scootmobiel

De uitgifte van de scootmobiel

In deze notitie staan de onderzoeksresultaten centraal van een verkennend onderzoek naar
de mogelijke anti-revaliderende werking van de scootmobiel. Op basis van interviews met
zowel professionals (wmo-adviseurs en wmo-consulenten) in vier gemeenten en met gebruikers
van een scootmobiel is inzicht gekregen in de knelpunten, verbeterpunten en aandacht
beweeg- en leefstijlinterventies bij de toekenning van de scootmobiel als Wmo-maatwerkvoorziening.


Geconcludeerd kan worden dat bij professionals bewustzijn is van het anti-revaliderende
effect van een scootmobiel. De beleidsregels voor de Wmo maatwerkvoorziening geven hen
bovendien (beslis)ruimte om aandacht te geven voor alternatieven. Desondanks wordt onvoldoende
gebruik gemaakt van doorverwijzing naar bijvoorbeeld een beweeginterventie en samenwerking
met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, sportclubs en beweeginitiatieven in de buurt.
Versterking van de samenwerking, zowel tussen scootmobielgebruikers onderling, als tussen
Wmo, bewegingsprofessionals en welzijn, is dan ook kansrijk te noemen, met oog voor bestaande
initiatieven en projecten in de wijk of buurt.

De notitie is hier te lezen.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact