Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

De Kenniscafés van de Werkplaats

De Kenniscafés van de Werkplaats

Het kenniscafé is een van onze centrale activiteiten om kennis en ervaringen te delen, vragen uit de regio te agenderen en samen te zoeken naar oplossingsrichtingen in het sociaal domein. Het kenniscafé is een openbaar en laagdrempelig ontmoetingsmoment. Vaak aan het einde van de middag en op een goed bereikbare locatie in de wijk. Het programma is compact qua tijd, maar verdiepend in opzet. De teller staat inmiddels op zestien kenniscafés en nieuwe edities zijn in ontwikkeling!

In dit magazine staan de tien kenniscafés centraal die in de periode najaar 2018 tot en met najaar 2019 zijn gehouden. Deze tien kenniscafés richten zich op zeven thema’s: het keukentafelgesprek, de samenwerking mbo en hbo in het sociaal werk, verbondenheid en veerkracht, intergenerationele overdracht, ontmoeting in de wijk, voorkomen huisuitzettingen en leren in het sociaal domein. Naast een inhoudelijke introductie op het thema volgt een verslag van de bijeenkomst en reacties hierop van deelnemers.

Het magazine is hier te downloaden.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact