Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

21-09-2015: Bijeenkomst Huiskamers van Rotterdam

Aanleiding voor de bijeenkomst vormde een samenloop van twee ontwikkelingen. 1) Naar aanleiding van het rapport ‘De huiskamer van de wijk’ is gevraagd door de partners van de Wmo-werkplaats om het onderwerp huiskamers en ontmoetingsplekken, in relatie tot de nieuwe Wmo, te onderzoeken. 2) In april is het Nieuw Rotterdams Welzijn vastgesteld door de gemeenteraad, waarin is aangekondigd dat per 1 januari 2016 er 42 Huizen van de Wijk komen in Rotterdam. In mei en juni heeft de Wmo-werkplaats Rotterdam een rondvraag gedaan in de stad onder reeds bestaande ontmoetingsplekken. Gevraagd is naar de kracht van de plek, wat er nog (meer) nodig is en welke aandachtspunten van belang zijn voor een fijne, goede ontmoetingsplek. Ruim dertig ontmoetingsplekken hebben uitgebreid gereageerd dat de opmaat vormde voor een notitie die in deze bijeenkomst centraal stond.

In de bijeenkomst werd de inleiding verzorgd door David ter Avest, waarna de deelnemers in subgroepen de verschillende thema’s en dilemma’s besproken en de hoofdlijnen van de bevindingen op papier zetten. De thema’s waren: Coproductie, Doen wat werkt, Experimenteerruimte, Identiteit, Inrichting, Laagdrempeligheid, Locatie, Samenwerking, Sfeer en Toewijding. De geformuleerde dillema’s waren: Continuïteit, Diversiteit, Gastheerschap, Participatiesamenleving, Pedagogisch aspect en Verschil moet er wezen. Ter afsluiting is in een plenaire discussie de begripsverwarring die zou kunnen ontstaan tussen het concept ‘Huis van de Wijk’ en een ‘huiskamer’ weggenomen. Het eerste betreft een grootschalig, door de gemeente gesubsidieerd en toegewezen centraal punt in een wijk. Het tweede betreft kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk van op particulier initiatief berustende organisaties. Thema’s rondom de huiskamers die nog missen volgens deelnemers zijn de kansen die mensen hebben en krijgen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een duidelijkere definiëring van de doelgroep (waar doen we het voor?). Ook kwamen de verschillen en overeenkomsten ter sprake tussen de toekomstige Huizen van de Wijk en de ‘oude’ plekken, zoals buurthuizen. Vanuit de gemeente werd benadrukt dat men vooral wil voortbouwen op wat er al is, door vooralsnog veel partijen met ervaring in de stad een rol te laten vervullen in de toekomstige Huizen van de Wijk.

Momenteel heeft dit onderzoek een vervolg gekregen en is er een rapport over sociale ontmoetingsplekken ontwikkelt. In ons land ontwikkelt zich een nieuwe generatie van door gemeenten geïnitieerde wijk- en buurtgerichte ontmoetingsplekken. Het rapport Betekenisvolle ontmoetingsplekken. Nieuwe strategieën en hernieuwde tactieken biedt op basis van tal van concepten en voorbeelden een overzicht van accentverschuivingen in de vier grote steden. Dit rapport wordt op 1 oktober 2015 gepresenteerd op de conferentie ‘Sterker in de transformatie’ van de Wmo-werkplaats Rotterdam, op de Hogeschool Inholland.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact