Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Kenniscafé Beleidsontwikkeling in het sociale domein

Onno de Zwart (directeur Welzijn, Zorg en Jeugdwet van de gemeente Rotterdam) ging de uitdaging aan om in het kenniscafé een presentatie over beleidsontwikkeling in het Sociale Domein de deelnemers mee te nemen van verleden naar het heden en de toekomst. Wat was ook alweer de aanleiding van de decentralisatie en daaropvolgende transformatie, hoe is gemeente Rotterdam daarmee omgegaan en wat ligt er voor? 

In de voorbeelden die in reactie op de presentatie aan de orde kwamen, bleek dat in de huidige praktijk nog wel het nodige mis gaat. In algemene zin was het beeld bij een aantal deelnemers dat de vanuit het beleid bedachte systemen in de uitvoering veel aandacht opeisen van professionals, wat ten koste gaat van de samenwerkingsrelatie met de cliënt. Waar het streven van de hulpverlener is om te komen tot passende en tijdelijke ondersteuning van de cliënt gericht op het vergroten van diens zelfredzaamheid, blijkt in de praktijk dat hij/zij niet de ruimte voelt om samen met die cliënt een plan op maat te maken. Onno de Zwart onderkende dat de samenwerking rond een cliënt met wijkteam of Vraagwijzer soms slecht tot stand komt. Desalniettemin is er volgens hem “flexibiliteit mogelijk in het arrangement als er maar resultaat wordt gehaald”. Hij nodigde de deelnemers uit om casuïstiek bij hem aan te brengen. Na de presentatie en discussie werden vervolgens 5 vragen verder uitgediept in kleine ‘rondetafelgesprekken’.

Twee daarvan gingen over de mogelijkheid input op te halen voor beleid aan de hand van ervaringen van wijkteams en bewoners. Gemeente Schiedam vertelde dat ze werken met ‘beleidsgarages’, een werkvorm waarbij nadrukkelijk ook cliënten aanwezig zijn die door zorginstellingen worden aangebracht. Zorgbelang noemde als vorm ‘spiegelgesprekken’, waarbij de verhalen en ervaringen van bewoners centraal staan en professionals alleen als luisteraars aanwezig zijn. Vanuit het onderwijs kwam de suggestie om studenten mede in te zetten om huisbezoeken af te leggen in de wijk.

De derde en vierde vraag zoomden in op hoe je als professional ruimte kan nemen. Iedereen was het erover eens dat een vertrouwensrelatie met de cliënt om ruimte vraagt. Hulpverlening is geen statisch proces, zoals formulieren en structuren suggereren. In de ontmoeting, het echte contact, kunnen er fouten gemaakt worden, maar ook krachten en kansen opgepakt worden. Gesteld werd dat de cliënt weliswaar eindverantwoordelijke blijft, maar dat de professional die echt zijn verantwoordelijkheid neemt er niet aan ontkomt om continu ook de beleidsmaker op zijn praktijk te betrekken. Alleen zo valt te voorkomen dat hij ‘alle apen op zijn schouder krijgt’. Er werd een oproep gedaan dat professionals zich moeten organiseren. Vanuit BPSW werd voorgesteld om in het onderwijs meer aandacht te geven aan ruimte nemen: de durf om bij de beleidsontwikkelaars aan te geven wat de realiteit vraagt van de ondersteunende systemen.

De laatste vraag ging over de verantwoordelijkheid van de beleidsmaker en aanstuurders. Er was veel inleving bij de beleidswerkelijkheid van de spreker, ook al werden zijn sheets door enkelen “verpletterend” gevonden. Wel werd geopperd dat het beleid nog veel meer vanuit cliëntwerkelijkheid ontworpen kan worden. Tegenwerpingen als “dat wil de politiek niet” of “daar beslist de rechter over” werden ervaren als wegstappen van je verantwoordelijkheid. De deelnemers aan dit rondetafelgesprek concludeerden: “als een professional ruimte neemt en daarvoor vervolgens op het matje geroepen wordt, verdient de aanstuurder een schop tegen zijn kont”.

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact