Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Balanceren tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid

Balanceren tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid

Sinds 2018 verkent de Werkplaats de samenwerking tussen mbo-hbo in het sociaal werk, waaronder de samenwerking binnen wijkteams. Ten opzichte van de hbo professional, lijkt nog onvoldoende zicht te zijn op mbo professionaliteit. Op zoek naar de toegevoegde waarde van de mbo sociaal werker is praktijkgericht onderzoek verricht in de gemeente Hardinxveld- Giessendam.

In de gemeente Hardinxveld-Giessendam bestaat het sociaal wijkteam sinds 2015 uit hbo én mbo professionals. Werkplaats-partner Vivenz kiest als dienstverlenende organisatie bewust voor de inzet van mbo professionals in wijkteams in deze en omliggende gemeenten. Op basis hiervan is verkent op welke wijze de ervaren inzet en waarde van de mbo-professional van waarde kan zijn voor de doorontwikkeling van het sociaal team van Hardinxveld-Giessendam. Belangrijke aandachtspunten waren enerzijds de ervaren inzet en samenwerking en anderzijds de vigerende wettelijke kaders, functieomschrijvingen en beroepsprofielen. Voor de dataverzameling zijn onder meer drie focusgroepen en een kenniscafé georganiseerd waar professionals van beleid, praktijk en wijkteam, als ook bewoners aan hebben deelgenomen.

Uit de opgehaalde verhalen en ervaringen blijkt men positief over de inzet en waarde van de geleverde zorg, hulp en ondersteuning van het sociaal team van Hardinxveld-Giessendam. De tandemconstructie, waarin duo’s van mbo en hbo opgeleide sociaal werkers samen optrekken, wordt als perspectiefvol gezien. Hiernaast valt het gelijkwaardigheidsgevoel op dat binnen het sociaal team wordt ervaren, ondanks dat er sprake is van onderlinge verschillen in onder andere bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken. Wanneer de specifieke kwaliteiten van de mbo professional nog verder worden geëxpliciteerd kan de breed gewaardeerde inzet worden verzilverd en van onderscheiden toegevoegde waarde zijn voor de doorontwikkeling en professionaliteit van het sociaal team. Dit rapport geeft voeding voor het regionale gesprek over mbo-hbo en een impuls aan de ontwikkeling van interprofessioneel samenwerken in beleid, praktijk en onderwijs.

Het rapport is hier te downloaden.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact